Найцінніше – здоров'я, і його можна
довірити лише професіоналам

Гарячі пропозиції-30%

Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Дослідження у лабораторії DILA

1609.Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові
235.00 / 235.00 грн.
1610.Глікований гемоглобін (HbA1c)
190.00 / 190.00 грн.
1611.Креатинін
78.00 / 78.00 грн.
1612.Сечовина
78.00 / 78.00 грн.
1614.Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
392.00 / 392.00 грн.
1615.Цистатин С зі ШКФ
493.00 / 493.00 грн.
1066.Кальцитонін
350.00 / 350.00 грн.
1067.Йод у сечі (напівкількісний)
200.00 / 200.00 грн.
1498.Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)
165.00 / 165.00 грн.
1499.Тироксин вільний (Т4 вільн.)
170.00 / 170.00 грн.
1500.Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
205.00 / 205.00 грн.
1501.Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
210.00 / 210.00 грн.
1502.Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону
410.00 / 410.00 грн.
1503.Тиреоглобулін (ТГ)
215.00 / 215.00 грн.
1600.Тиреотропний гормон (ТТГ)
170.00 / 170.00 грн.
1068.Пролактин, молекулярні форми
465.00 / 465.00 грн.
1069.Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) (Заг.β-ХГЛ)
235.00 / 235.00 грн.
1070.Хоріонічний гонадотропін (заг. β-ХГЛ) в розведенні (1:40)
308.00 / 308.00 грн.
1071.Пролактин в розведенні (1:100)
250.00 / 250.00 грн.
1072.Дигідротестостерон
340.00 / 340.00 грн.
1073.Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
210.00 / 210.00 грн.
1074.Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол)
385.00 / 385.00 грн.
1075.Андростендіон
420.00 / 420.00 грн.
1076.Антиспермальні антитіла - кров, цервікальний слиз, сіменна плазма (якісне визначення)
220.00 / 220.00 грн.
1077.Інгібін В
550.00 / 550.00 грн.
1601.Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
210.00 / 210.00 грн.
1602.Естрадіол (Е2)
200.00 / 200.00 грн.
1603.Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
210.00 / 210.00 грн.
1604.Прогестерон
210.00 / 210.00 грн.
1605.Тестостерон загальний
210.00 / 210.00 грн.
1606.Тестостерон вільний
245.00 / 245.00 грн.
1607.Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)
220.00 / 220.00 грн.
1608.Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ)
190.00 / 190.00 грн.
1616.Пролактин
210.00 / 210.00 грн.
1617.Антимюллерів гормон (AMГ)
465.00 / 465.00 грн.
1618.17-оксипрогестерон (17-ОНР)
210.00 / 210.00 грн.
1619.Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)
345.00 / 345.00 грн.
1078.Метанефрини загальні (у добовій сечі)
590.00 / 590.00 грн.
1079.Вазопресин, осмоляльність плазми
2410.00 / 2410.00 грн.
1080.Кортизол (у добовій сечі)
285.00 / 285.00 грн.
1081.Кортизол (у слині) (з 5 років)
335.00 / 335.00 грн.
1082.Кортизол в розведенні (1:50)
310.00 / 310.00 грн.
1083.Альдостерон
365.00 / 365.00 грн.
1084.Ренін активний пряма концентрація у плазмі
845.00 / 845.00 грн.
1085.Альдостерон-реніновое співвідношення (АРС)
1345.00 / 1345.00 грн.
1086.Вільні метоксіаміни (метанефрин, норметанефрин) у плазмі (METS)
2770.00 / 2770.00 грн.
1087.Адреналін (у плазмі)
550.00 / 550.00 грн.
1088.Адреналін (у добовій сечі)
535.00 / 535.00 грн.
1089.Норадреналін (у плазмі)
550.00 / 550.00 грн.
1090.Норадреналін (у добовій сечі)
535.00 / 535.00 грн.
1091.Комплекс катехоламінів у плазмі (адреналін + норадреналін (у плазмі))
1045.00 / 1045.00 грн.
1092.Комплекс катехоламінів у добовій сечі (адреналін + норадреналін (у добовій сечі))
1015.00 / 1015.00 грн.
1506.Кортизол (у сироватці)
275.00 / 275.00 грн.
1620.Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
330.00 / 330.00 грн.
1093.Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень)
210.00 / 210.00 грн.
1094.Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, нічний пік)
210.00 / 210.00 грн.
1095.Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень)
210.00 / 210.00 грн.
1621.Соматомедин С (ІФР-1)
320.00 / 320.00 грн.
1622.Соматотропний гормон (191)
210.00 / 210.00 грн.
125.Глікований гемоглобін (HbA1c)
205.00 / 205.00 грн.
1096.Глюкоза (венозна кров) випадкове визначення
125.00 / 125.00 грн.
1097.Глюкоза (капілярна кров) випадкове визначення
125.00 / 125.00 грн.
1098.Антитіла до інсуліну
725.00 / 725.00 грн.
1099.Лептин
490.00 / 490.00 грн.
1100.Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG
1045.00 / 1045.00 грн.
1101.Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)
530.00 / 530.00 грн.
1102.Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)
785.00 / 785.00 грн.
1103.Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
215.00 / 215.00 грн.
1104.Мікроальбумінурія у сечі - випадкова порція сечі, добова сеча
170.00 / 170.00 грн.
1105.Креатинін у сечі
95.00 / 95.00 грн.
1509.Фруктозамін
170.00 / 170.00 грн.
1510.С - пептид
210.00 / 210.00 грн.
1511.Інсулін
200.00 / 200.00 грн.
1512.Глюкозо-толерантний тест: визначення рівня глікемії натще (венозна кров), через 2 год. після вживання 75г глюкози (венозна кров)
245.00 / 245.00 грн.
1623.Глюкоза у венозній крові натще
125.00 / 125.00 грн.
1624.Глюкоза у капілярній крові натще
125.00 / 125.00 грн.
1626.Проінсулін інтактний
850.00 / 850.00 грн.
1627.Індекс НОМА (глюкоза (венозна кров+інсулін/22,5)
270.00 / 270.00 грн.
1628.Глюкагон
1610.00 / 1610.00 грн.
1629.Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та С-кінцевого домену
1600.00 / 1600.00 грн.
1106.Дезоксипіридинолін у сечі
1075.00 / 1075.00 грн.
1107.Кістково-лужна фосфатаза
1045.00 / 1045.00 грн.
1108.Остеокальцин
375.00 / 375.00 грн.
1109.Кальцитонін
350.00 / 350.00 грн.
1110.Паратгормон (1-84) (ПТГ)
215.00 / 215.00 грн.
1111.Кальцій
95.00 / 95.00 грн.
1112.Кальцій іонізований
160.00 / 160.00 грн.
1113.Кальцій у сечі
105.00 / 105.00 грн.
1114.Фосфор
85.00 / 85.00 грн.
1115.Вітамін D3 (1,25 дигідроксі-холекальциферол)
2165.00 / 2165.00 грн.
1116.25-гідроксивітамін Д
410.00 / 410.00 грн.
1504.Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці
705.00 / 705.00 грн.
1117.Неінвазивний пренатальний скринінг (Ninalia, Illumina)
16800.00 / 16800.00 грн.
1118.Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) (Заг.β-ХГЛ)
215.00 / 215.00 грн.
1119.Плацентарний лактоген
335.00 / 335.00 грн.
1120.Плацентарний фактор росту
555.00 / 555.00 грн.
1516.Пренатальний скринінг I триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір
420.00 / 420.00 грн.
1517.Пренатальний скринінг II триместру, РАРР-А, ХГЛ, естріол некон'югований
465.00 / 465.00 грн.
1518.Розрахунок ризику хромосоиних аномалій програмою PRISCA I триместру
60.00 / 60.00 грн.
1519.Розрахунок ризику хромосоиних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру
60.00 / 60.00 грн.
1520.Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця) (Вільн.β-ХГЛ) (8-13 неделя)
205.00 / 205.00 грн.
1521.Альфа-фетопротеїн (АФП)
225.00 / 225.00 грн.
1522.Естріол некон'югований
195.00 / 195.00 грн.
1523.РАРР
250.00 / 250.00 грн.
1121.Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану
6570.00 / 6570.00 грн.
1122.Виявлення носійства HLA-B27 - антигена
760.00 / 760.00 грн.
1123.Поліморфізм генів Фолатного циклу (MTHFR, MTR, MTRR)
460.00 / 460.00 грн.
1124.Поліморфізм генів Тромбофілії (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)
1570.00 / 1570.00 грн.
1125.Діагностика непереносимості лактози
395.00 / 395.00 грн.
1127.Каріотипування (матеріал-кров)
2185.00 / 2185.00 грн.
1128.Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров)
4000.00 / 4000.00 грн.
1129.Приготування препарату для FISH дослідження однієї хромосоми: 13, або 18, або 21, або X, або Y (матеріал – кров)
1500.00 / 1500.00 грн.
1130.FISH дослідження однієї хромосоми: 13, або 18, або 21, або X, або Y (матеріал – кров)
1500.00 / 1500.00 грн.
1131.Каріотипування (матеріал - ворсини хоріону або амніотична рідина)
2990.00 / 2990.00 грн.
1132.Каріотипування (матеріал - абортус)
2990.00 / 2990.00 грн.
1133.Приготування препарату для дослідження Каріотипування (матеріал - ворсини хоріону, амніотична рідина, абортус)
1650.00 / 1650.00 грн.
1134.FISH на 5 хромосом: 13, 18, 21, Х і Y (матеріал – ворсини хоріону або амніотична рідина, або абортус)
4470.00 / 4470.00 грн.
1630.Каріотипування (матеріал-амніотична рідина) (В2В)
3600.00 / 3600.00 грн.
1136.Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін
350.00 / 350.00 грн.
1137.Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
360.00 / 360.00 грн.
1138.Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)
2260.00 / 2260.00 грн.
1139.Нейроенолаза (NSE)
620.00 / 620.00 грн.
1140.Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
395.00 / 395.00 грн.
1524.Альфа-фетопротеїн (АФП)
190.00 / 190.00 грн.
1525.Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) (Заг.β-ХГЛ)
220.00 / 220.00 грн.
1526.Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)
210.00 / 210.00 грн.
1527.Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)
320.00 / 320.00 грн.
1528.Раково-ембріональний антиген (СЕА)
240.00 / 240.00 грн.
1529.Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4
435.00 / 435.00 грн.
1530.Онкомаркер яєчників СА 125
215.00 / 215.00 грн.
1531.Онкомаркер молочної залози СА 15-3
245.00 / 245.00 грн.
1532.Онкомаркер підшлунк. залози СА 19-9
235.00 / 235.00 грн.
1533.Онкомаркер шлунку CA 72-4
360.00 / 360.00 грн.
1631.Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А
1320.00 / 1320.00 грн.
1632.Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота
1950.00 / 1950.00 грн.
1633.Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін
1550.00 / 1550.00 грн.
1634.Онкомаркер BRCA 1 і BRCA 2 - виявлення мутацій генів
1360.00 / 1360.00 грн.
1635.Онкомаркер пухлин ШКТ СА-242
395.00 / 395.00 грн.
1636.Онкомаркер сечового міхура (ВТА) (матеріал-сеча)
6665.00 / 6665.00 грн.
1637.Онкомаркер сечового міхура ( UBC II, цитокератин 8+18) у сечі
2800.00 / 2800.00 грн.
1638.Онкомаркер легень ProGRP
1785.00 / 1785.00 грн.
1639.Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін
320.00 / 320.00 грн.
1640.Онкомаркер товстої кишки Tu М2-піруваткіназа (матеріал-кал)
3500.00 / 3500.00 грн.
1641.Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитомерія) (22 показники+загальний аналіз крові)
2120.00 / 2120.00 грн.
1642.Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА-125, НЕ-4)
615.00 / 615.00 грн.
1141.Тропонін I скринінг
190.00 / 190.00 грн.
1142.Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)
750.00 / 750.00 грн.
1143.Дигоксин
1435.00 / 1435.00 грн.
1144.Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення
320.00 / 320.00 грн.
1145.СРБ високочутливий (hs СРБ)
295.00 / 295.00 грн.
1146.Цистатин С зі ШКФ
530.00 / 530.00 грн.
1534.Тропонін I високочутливий
420.00 / 420.00 грн.
1535.Креатинкіназа МВ-фракція
185.00 / 185.00 грн.
1536.Гомоцистеїн
395.00 / 395.00 грн.
1537.Ревматоїдний фактор (кількісний) (РФ)
115.00 / 115.00 грн.
1538.Антистрептолізин "О" (кількісний) (АСЛ-0)
115.00 / 115.00 грн.
1539.С-реактивний білок (кількісний) (СРБ)
105.00 / 105.00 грн.
1147.Скринінг захворювань сполучної тканини (ANA) (антинуклеарні антитіла до антигенів (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)
455.00 / 455.00 грн.
1148.Антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I)
420.00 / 420.00 грн.
1149.Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)
430.00 / 430.00 грн.
1150.Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)
280.00 / 280.00 грн.
1151.Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)
280.00 / 280.00 грн.
1152.Антитіла до кардіоліпіну IgM
285.00 / 285.00 грн.
1153.Антитіла до кардіоліпіну IgG
240.00 / 240.00 грн.
1154.Антитіла до В2-глікопротеїну IgG
320.00 / 320.00 грн.
1155.Антитіла до В2-глікопротеїну IgM
340.00 / 340.00 грн.
1156.Вовчаковий антикоагулянт (ВА)
415.00 / 415.00 грн.
1157.Антитіла до цитрулінованого віментину (Anti-MCV)
570.00 / 570.00 грн.
1158.Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (cANCA, pANCA) - напівкількісний
975.00 / 975.00 грн.
1159.Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1065.00 / 1065.00 грн.
1160.Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
495.00 / 495.00 грн.
1161.Антимієлінові антитіла скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) - напівкількісний
1045.00 / 1045.00 грн.
1162.Антитіла до гліадину IgG (напівкількісний)
570.00 / 570.00 грн.
1163.Антитіла до гліадину IgA (напівкількісний)
545.00 / 545.00 грн.
1164.Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)
860.00 / 860.00 грн.
1165.Антитіла до Scl-70 (склеродермія)
380.00 / 380.00 грн.
1166.Антитіла до гістону
1280.00 / 1280.00 грн.
1167.Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг
1240.00 / 1240.00 грн.
1168.Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісний
1440.00 / 1440.00 грн.
1169.Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) - напівкількісний
955.00 / 955.00 грн.
1170.Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) - напівкількісний
985.00 / 985.00 грн.
1171.Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісний
950.00 / 950.00 грн.
1172.Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісний
985.00 / 985.00 грн.
1173.Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА
745.00 / 745.00 грн.
1174.Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG
650.00 / 650.00 грн.
1175.Діаміноксидаза
765.00 / 765.00 грн.
1176.Імуногенетика. Інтерлейкін-28B (ИЛ-28, IL-28B)
505.00 / 505.00 грн.
1177.Антитіла загальні до вірусу гепатиту D
945.00 / 945.00 грн.
1178.Виявлення РНК вірусу гепатиту G методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення)
385.00 / 385.00 грн.
1179.Виявлення ДНК вірусу гепатиту TT методом REAL TIME ПЛР - кров, біоптат та ін. (якісне визначення)
300.00 / 300.00 грн.
1180.Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг
1065.00 / 1065.00 грн.
1181.Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)
495.00 / 495.00 грн.
2500.Гепатит А, антитіла до вірусу Jg M
225.00 / 225.00 грн.
2501.Гепатит А, антитіла до вірусу Jg G
250.00 / 250.00 грн.
2502.Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та інш.)
395.00 / 395.00 грн.
2503.Гепатит В, HBsAg
235.00 / 235.00 грн.
2504.Гепатит В, HBsAg кількісний
305.00 / 305.00 грн.
2505.Гепатит В, антитіла загальні до НВsAg
265.00 / 265.00 грн.
2506.Гепатит В, HBeAg
285.00 / 285.00 грн.
2507.Гепатит В, антитіла загальні до НВеAg
295.00 / 295.00 грн.
2508.Гепатит В, антитіла загальні до HBcorAg
250.00 / 250.00 грн.
2509.ГепатитВ, антитіла JgM до HBcorAg
240.00 / 240.00 грн.
2510.Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР-якісн
405.00 / 405.00 грн.
2511.Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров)-кількісн
785.00 / 785.00 грн.
2513.Гепатит С, антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу JgG (імуноблот)
1035.00 / 1035.00 грн.
2514.Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР-якісн
595.00 / 595.00 грн.
2515.Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР-якісн
440.00 / 440.00 грн.
2516.Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР-кількісн
1555.00 / 1555.00 грн.
2517.Гепатит Д, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та інш.)- якісн.
395.00 / 395.00 грн.
1182.Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG
210.00 / 210.00 грн.
1183.Виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР – кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін. (кількісний)
285.00 / 285.00 грн.
1184.Антитіла до вірусу герпесу типу 8 IgG
995.00 / 995.00 грн.
1185.Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи
415.00 / 415.00 грн.
1186.Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу
480.00 / 480.00 грн.
1187.Парвовірус 19, IgM (імуноблот)
595.00 / 595.00 грн.
1188.Парвовірус 19, IgG (імуноблот)
595.00 / 595.00 грн.
1189.Парвовірус 19, ПЛР - кількісний (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку)
420.00 / 420.00 грн.
1554.Антитіла до вірусу кору IgG
275.00 / 275.00 грн.
1555.Антитіла до вірусу кору IgM
400.00 / 400.00 грн.
2518.Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 JgM
210.00 / 210.00 грн.
2519.Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 JgG
210.00 / 210.00 грн.
2520.Герпес звич, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК мет REAL TIME ПЛР-якісн.
250.00 / 250.00 грн.
2521.Краснуха, Rubella virus, антитіла JgM
210.00 / 210.00 грн.
2522.Краснуха, Rubella virus, антитіла JgG
210.00 / 210.00 грн.
2523.Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла JgM
210.00 / 210.00 грн.
2524.Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла JgG
205.00 / 205.00 грн.
2525.Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл JgG
580.00 / 580.00 грн.
2526.Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР-якісн. (ліквор, біоптат та ін.)
235.00 / 235.00 грн.
2527.Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла JgM
205.00 / 205.00 грн.
2528.Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла JgG
210.00 / 210.00 грн.
2529.Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР-кільк. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)
265.00 / 265.00 грн.
2666.Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG
250.00 / 250.00 грн.
2667.Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG
250.00 / 250.00 грн.
1190.Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барр
265.00 / 265.00 грн.
1542.Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgM (VCA IgM)
210.00 / 210.00 грн.
1543.Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (VCA IgG)
210.00 / 210.00 грн.
1544.Антитіла до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (EBNA IgG)
210.00 / 210.00 грн.
2530.Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР-кільк. (кров, у/г зішкрібок, буккал.зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.)
255.00 / 255.00 грн.
1191.СКРИНІНГ ВІЛ 1/1о/2 (АНТИГЕН І АНТИТІЛА)
335.00 / 335.00 грн.
1192.Виявлення ДНК Helicobacter pylori методом ПЛР - біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії (якісне визначення)
535.00 / 535.00 грн.
1193.Виявлення ДНК Сhlamydophіla pneumonia методом REAL TIME ПЛР - зішкребок, змив із бронхів, харкотиння (якісне визначення)
385.00 / 385.00 грн.
1194.Виявлення ДНК Mycoplasma pneumonia методом REAL TIME ПЛР - зішкребок, змив із бронхів, харкотиння (якісне визначення)
395.00 / 395.00 грн.
1195.Виявлення ДНК Toxoplasma gondii методом ПЛР - ліквор, біоптат та ін. (якісн.)
190.00 / 190.00 грн.
1196.Виявлення РНК ентеровірусів методом ПЛР (Real-time) - будь-який БМ
765.00 / 765.00 грн.
1197.Антитіла до Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), IgM/IgG - скринінг
1700.00 / 1700.00 грн.
1198.Антитіла до Borrelia IgM (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) -підтверджуючий тест (імуноблот)
585.00 / 585.00 грн.
1199.Антитіла до Borrelia IgG (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) підтверджуючий тест (імуноблот)
605.00 / 605.00 грн.
1200.Антитіла до Toxocara canisIgG
320.00 / 320.00 грн.
1201.Антитіла до аскариди IgG
435.00 / 435.00 грн.
1202.Загальні антитіла до Yersinia еnterocolitica з визначенням серотипу - напівкількісний
1470.00 / 1470.00 грн.
1545.Лямбліоз – загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
395.00 / 395.00 грн.
1546.Опісторхоз – антитіла IgG до опісторхів. (Серологічна діагностика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)
405.00 / 405.00 грн.
1547.Ехінококоз – антитіла (IgG + IgA) до ехінококу. (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів))
405.00 / 405.00 грн.
1548.Трихінельоз – антитіла (IgG + IgA) до трихінел. (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів))
430.00 / 430.00 грн.
2530.Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM
345.00 / 345.00 грн.
2531.Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG
340.00 / 340.00 грн.
2532.Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG
560.00 / 560.00 грн.
2533.Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME - скринінг ( ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E. coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)
645.00 / 645.00 грн.
2534.Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori IgG
210.00 / 210.00 грн.
2536.Квантифероновий тест
2000.00 / 2000.00 грн.
2537.Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який матеріал крім крові) - якісн.
685.00 / 685.00 грн.
2538.Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР якісн.
260.00 / 260.00 грн.
2645.Виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР
1800.00 / 1800.00 грн.
2646.Коронавірус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитіла IgG, якісний
500.00 / 500.00 грн.
2647.Коронавірус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитіла IgG, напівкількісний
750.00 / 750.00 грн.
2648.Коронавірус, COVID-19, антитіла до SARS-CoV-2, IgМ, напівкількісний
750.00 / 750.00 грн.
2649.Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG
570.00 / 570.00 грн.
2650.Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM
290.00 / 290.00 грн.
2651.Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG
290.00 / 290.00 грн.
1203.Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) - кількісний
340.00 / 340.00 грн.
1204.Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівкількісний
850.00 / 850.00 грн.
1205.Виявлення ДНК Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum) методом REAL TIME ПЛР, кількісне (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
225.00 / 225.00 грн.
1206.Виявлення ДНК цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР – слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін. (кількісний)
265.00 / 265.00 грн.
1207.Виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, в
250.00 / 250.00 грн.
1208.Загальні антитіла до Treponema pallidum -скринінг
275.00 / 275.00 грн.
1209.Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в розведенні)
180.00 / 180.00 грн.
1210.Виявлення ДНК збудника сифілісу (Treponema pallidum) методом REAL TIME ПЛР - будь-який БМ (якісне виявлення)
235.00 / 235.00 грн.
1211.Антитіла до Treponema pallidum IgG (імуноблот)
430.00 / 430.00 грн.
1212.Антитіла до Treponema pallidum IgМ (імуноблот)
425.00 / 425.00 грн.
1557.Фемофлор 16 (дослідження біоценозу у/г тракту жінок)
1100.00 / 1100.00 грн.
1558.Антитіла IgM до Chl. trachomatis
220.00 / 220.00 грн.
1559.Антитіла IgG до Chl. trachomatis
220.00 / 220.00 грн.
1560.Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
250.00 / 250.00 грн.
1561.Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків
375.00 / 375.00 грн.
1562.Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом REAL TIME ПЛР, кількісне (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози) якісне (у/г зішкріб, сеча)
225.00 / 225.00 грн.
1563.Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
220.00 / 220.00 грн.
1564.Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
225.00 / 225.00 грн.
1565.Виявлення ДНК Neisseria gonorrhoeae методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча)
225.00 / 225.00 грн.
1566.Виявлення ДНК Gardnerella vaginalis методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб)
225.00 / 225.00 грн.
1567.Виявлення ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча)
240.00 / 240.00 грн.
1569.ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР - А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58), А7 (18, 39, 45, 59), А5 (51), А6 (56)
455.00 / 455.00 грн.
1570.Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70
720.00 / 720.00 грн.
2539.Діагностика бактеріального вагінозу - Фемофлор 8 (Виявлення ДНК Lactobacillus spp. Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplas
580.00 / 580.00 грн.
2540.Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., з доставленого контейнеру (сеча/еякулят), посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків
370.00 / 370.00 грн.
2541.Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кільк. (у/г зішкряб, сеча, зішкріб з кон'юктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
245.00 / 245.00 грн.
2542.Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР - кільк. (у/г зішкряб, сеча, зішкріб з кон'юктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
245.00 / 245.00 грн.
2663.Програма 161.1. "Перевір інтимне здоров'я чоловіка та жінки" (ДНК методом REAL TIME ПЛР - якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vagin
920.00 / 920.00 грн.
1213.матеріалу на грибкову флору (рід Candida)
360.00 / 360.00 грн.
1214.матеріалу на грибкову флору з визначенням 42 видів (21 вид грибів роду Candida, 6 видів Cryptococcus, 3 - Rhodoturola, 3 - Trichosporon, 2 - Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів) та чутливості до антимікотичних препараті
965.00 / 965.00 грн.
1215.матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus)
350.00 / 350.00 грн.
1216.матеріалу із зубоясневої кишені (на анаероби)
740.00 / 740.00 грн.
1218.матеріалу з язика
595.00 / 595.00 грн.
1219.матеріалу із вуха
350.00 / 350.00 грн.
1220.матеріалу на анаеробну флору
830.00 / 830.00 грн.
1221.Кальпротектин фекальний
665.00 / 665.00 грн.
1222.Бак. посів калу на стафілокок (S.aureus)
285.00 / 285.00 грн.
1223.Бак. посів калу на грибкову флору (рід Candida)
290.00 / 290.00 грн.
1224.Виявлення TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят)
695.00 / 695.00 грн.
1571.Бак. посів калу на дисбактеріоз + антибіотикограма
345.00 / 345.00 грн.
2529.Синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300.00 / 1300.00 грн.
2543.Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2544.Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
970.00 / 970.00 грн.
2545.Кольпіт. Вульвовагініт. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2546.Цервіцит. Визначення аеробів з антибіотикограмою МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2547.Цервіцит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
970.00 / 970.00 грн.
2548.Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1850.00 / 1850.00 грн.
2549.Ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1350.00 / 1350.00 грн.
2550.Бартолініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2551.Бартолініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
970.00 / 970.00 грн.
2552.Простатит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати)
1450.00 / 1450.00 грн.
2553.Простатит. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати)
950.00 / 950.00 грн.
2554.Баланопостит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
1500.00 / 1500.00 грн.
2555.Уретрит. Цистит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2557.Скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2558.Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1450.00 / 1450.00 грн.
2560.Синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1000.00 / 1000.00 грн.
2561.Синусити. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2562.Отит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2563.Отит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1000.00 / 1000.00 грн.
2564.Отит. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2565.Кон'юктивіт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300.00 / 1300.00 грн.
2566.Посттравматичний ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300.00 / 1300.00 грн.
2567.Посттравматичний ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
970.00 / 970.00 грн.
2568.Посттравматичний ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2569.Кератит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300.00 / 1300.00 грн.
2570.Ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1300.00 / 1300.00 грн.
2571.Ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
970.00 / 970.00 грн.
2572.Ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2573.Блефарит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1000.00 / 1000.00 грн.
2574.Мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2575.Мазок із горла. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2576.Тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію
1350.00 / 1350.00 грн.
2577.Стоматит, заїда, виразка в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1250.00 / 1250.00 грн.
2578.Стоматит, заїда, виразка в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2579.Захворювання пародонту. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1450.00 / 1450.00 грн.
2580.Захворювання пародонту. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1450.00 / 1450.00 грн.
2581.Харкотиння. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2582.Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1400.00 / 1400.00 грн.
2583.Рани нехірургічні, хірургічні. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1150.00 / 1150.00 грн.
2584.Акне. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1400.00 / 1400.00 грн.
2585.Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1400.00 / 1400.00 грн.
2586.Рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2587.Запалення валика біля нігтя. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1150.00 / 1150.00 грн.
2588.Запалення валика біля нігтя. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2589.Мастит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2590.Мастит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1150.00 / 1150.00 грн.
2591.Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1650.00 / 1650.00 грн.
2592.Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1350.00 / 1350.00 грн.
2593.Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
950.00 / 950.00 грн.
2594.Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1650.00 / 1650.00 грн.
2595.Ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1350.00 / 1350.00 грн.
2596.Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
2000.00 / 2000.00 грн.
2597.Кров на стерильність. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1600.00 / 1600.00 грн.
2598.Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограммою
2600.00 / 2600.00 грн.
2599.Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2600.Ендокардит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1150.00 / 1150.00 грн.
2601.Ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограммою
2100.00 / 2100.00 грн.
2602.Стерильні рідини (амніотична,перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2603.Стерильні рідини (амніотична,перитонеальна, плевральна). Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1150.00 / 1150.00 грн.
2604.Стерильні рідини (амніотична,перитонеальна, плевральна). Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
1050.00 / 1050.00 грн.
2605.Стерильні рідини (амніотична,перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів, грибів Candida spp. з антибіотико / антимікотикограмою з МІС та анаеробів з атибіотикограмою
2400.00 / 2400.00 грн.
2606.Ліквор. Перикардіальна, синовіальна (суглобна) рідина. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою, грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
1800.00 / 1800.00 грн.
2607.Жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1450.00 / 1450.00 грн.
2608.Інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1450.00 / 1450.00 грн.
2609.Інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС
1450.00 / 1450.00 грн.
2610.Інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою
1250.00 / 1250.00 грн.
2611.Інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
1050.00 / 1050.00 грн.
2612.Стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС
800.00 / 800.00 грн.
2613.Кров на стерильність (аероби)
505.00 / 505.00 грн.
2614.урогенітальних виділень (одна точка забору, яка вказана лікарем)
355.00 / 355.00 грн.
2615.сечі
355.00 / 355.00 грн.
2616.із ока
350.00 / 350.00 грн.
2617.вмісту нігтьової кишені
290.00 / 290.00 грн.
2618.із носа
350.00 / 350.00 грн.
2619.із мигдалин
350.00 / 350.00 грн.
2620.із мигдалин на дифтерію
355.00 / 355.00 грн.
2621.із носа на дифтерію
345.00 / 345.00 грн.
2622.харкотиння, із бронхів
330.00 / 330.00 грн.
2623.із дренажу на анаеробну флору
740.00 / 740.00 грн.
2624.із дренажу
350.00 / 350.00 грн.
2625.материнського молока
290.00 / 290.00 грн.
2626.із рани
350.00 / 350.00 грн.
2627.Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою
375.00 / 375.00 грн.
2628.жовчі
310.00 / 310.00 грн.
1225.Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)
185.00 / 185.00 грн.
1226.СПЕРМОГРАМА РОЗГОРНУТА (ОПИС ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: КІНЕЗИСГРАМА, ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І МОРФОЛОГІЇ СПЕРМАТОЗОЇДІВ)
420.00 / 420.00 грн.
1227.Постеякуляторне дослідження сечі
105.00 / 105.00 грн.
1228.Посткоітальний тест (in vivo)
185.00 / 185.00 грн.
1229.Цитологічне дослідження харкотиння
180.00 / 180.00 грн.
1230.Назоцитограма
175.00 / 175.00 грн.
1231.Цифрова мікрофотографія зразку
85.00 / 85.00 грн.
1549.Дослідження на демодекс (зішкребок шкіри, вії, брови)
215.00 / 215.00 грн.
1550.Дослідження на паразитарні грибки (зішкребок шкіри, волосся, нігті)
200.00 / 200.00 грн.
1551.Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації та цервікального каналу)
260.00 / 260.00 грн.
1556.ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)
455.00 / 455.00 грн.
1573.Мікроскопія урогенітального мазку (ж)
150.00 / 150.00 грн.
2629.Мікроскопія урогенітального мазку (ч)
165.00 / 165.00 грн.
2630.Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina)
165.00 / 165.00 грн.
2631.Визначення ph вагінальних виділень
120.00 / 120.00 грн.
2632.Мікроскопія секрету простати
135.00 / 135.00 грн.
2633.Еякулят, визначення кількості лейкоцитів
195.00 / 195.00 грн.
2634.Копрограма
180.00 / 180.00 грн.
2635.Аналіз калу на яйця гельмінтів
160.00 / 160.00 грн.
2636.Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок
140.00 / 140.00 грн.
2637.Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)
240.00 / 240.00 грн.
2638.Цитологічне дослідження виділень з грудної залози
260.00 / 260.00 грн.
2639.Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки
260.00 / 260.00 грн.
2640.Цитологічне дослідження відбитку з ВМС
260.00 / 260.00 грн.
2641.Цитологічне дослідження з ерозивної поверхні промежени
260.00 / 260.00 грн.
2642.Кольпоцитограма (1 дослідження)
125.00 / 125.00 грн.
2643.Кольпоцитограма для вагітних
125.00 / 125.00 грн.
2644.Консультування цитологічних препаратів (ендо-, екзоцервікс та зона трансформації) *
205.00 / 205.00 грн.
1232.Гістологічне дослідження біоптату шийки матки
390.00 / 390.00 грн.
1233.Гістологічне дослідження матеріалу конусоподібної резекції шийки матки
650.00 / 650.00 грн.
1234.Гістологічне дослідження зішкребу із цервікального каналу шийки матки
385.00 / 385.00 грн.
1235.Гістологічне дослідження зішкребу із порожнини матки
385.00 / 385.00 грн.
1236.Гістологічне дослідження абортивного матеріалу
500.00 / 500.00 грн.
1237.Гістологічне дослідження зішкребів із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки
570.00 / 570.00 грн.
1238.Гістологічне дослідження біоптату шийки матки, зішкребів із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки
795.00 / 795.00 грн.
1239.Імуногістохімічне визначення білка р16
560.00 / 560.00 грн.
1240.Імуногістохімічне визначення білка Кі67
565.00 / 565.00 грн.
1241.Імуногістохімічне визначення білків р16 та Кі67
1035.00 / 1035.00 грн.
2688.Гістологічне дослідження одного яєчника (біопсія, резекція, цистектомія, оваректомія)
375.00 / 375.00 грн.
2689.Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, тубектомія)
350.00 / 350.00 грн.
2690.Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія)
680.00 / 680.00 грн.
2691.Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, без лімфодисекції, або з лімфодисекцією)
1490.00 / 1490.00 грн.
2692.Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки без придатків, або з придатками)
1020.00 / 1020.00 грн.
2693.Гістологічне дослідження яєчника і маткової труби
560.00 / 560.00 грн.
2694.Гістологічне дослідження бартолінової кісти
350.00 / 350.00 грн.
2695.Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (тільки ексцизійна біопсія, не трепанбіопсія!)
505.00 / 505.00 грн.
2696.Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви
350.00 / 350.00 грн.
2697.Гістологічне дослідження біоптату промежини
350.00 / 350.00 грн.
2698.Гістологічне дослідження біоптату молочної залози
350.00 / 350.00 грн.
2699.Гістологічне дослідження біоптату шлунка
370.00 / 370.00 грн.
2700.Гістологічне дослідження біоптату стравоходу
365.00 / 365.00 грн.
2701.Гістологічне дослідження біоптату прямої кишки
365.00 / 365.00 грн.
2702.Гістологічне дослідження біоптату сигмовидної кишки
370.00 / 370.00 грн.
2703.Гістологічне дослідження післяоперац. матеріалу щитоподібної залози без лімфодисекції
790.00 / 790.00 грн.
2704.Гістологічне дослідження післяоперац. матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією
1390.00 / 1390.00 грн.
2705.Молекулярно-генетичне дослідження: діагностика раку щитоподібної залози-мутація BRAF V600 (тільки гістологічний матеріал) **
2230.00 / 2230.00 грн.
2706.Імуногістохімія білка CD 138 **
580.00 / 580.00 грн.
2707.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів ендометрію **
560.00 / 560.00 грн.
2708.Імуногістохімія рецепторів до прогестерону ендометрію **
560.00 / 560.00 грн.
2709.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів молочної залози **
560.00 / 560.00 грн.
2710.Імуногістохімія рецепторів до прогестерону молочної залози **
560.00 / 560.00 грн.
2711.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів та прогестерону молочної залози **
1030.00 / 1030.00 грн.
2712.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів та прогестерону ендометрію **
1035.00 / 1035.00 грн.
2713.Імуногістохімія НЕR2 (рецептор 2-го типу людського епідермального фактору росту) **
560.00 / 560.00 грн.
2714.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів та прогестеронів молочної залози, НЕR2 **
1505.00 / 1505.00 грн.
2715.Імуногістохімія Тиреоглобуліну (тільки гістологічний матеріал)**
500.00 / 500.00 грн.
2716.Імуногістохімія АФП (альфафетопротеїну) **
500.00 / 500.00 грн.
2717.Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки та імуногістохімія білка CD 138**
810.00 / 810.00 грн.
2718.Імуногістохімія - Тиреоглобулін з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
515.00 / 515.00 грн.
2719.Імуногістохімія НЕR2 (рецептор 2-го типу людського епідермального фактору росту) з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
505.00 / 505.00 грн.
2720.Імуногістохімія білка CD 138 з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
570.00 / 570.00 грн.
2721.Імуногістохімія білка р16 з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
570.00 / 570.00 грн.
2722.Імуногістохімія білка Кі67 з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
570.00 / 570.00 грн.
2723.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів ендометрію з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
570.00 / 570.00 грн.
2724.Імуногістохімія рецепторів до прогестерону ендометрію з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
570.00 / 570.00 грн.
2725.Імуногістохімія рецепторів до естрогенів молочної залози з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
505.00 / 505.00 грн.
2726.Імуногістохімія рецепторів до прогестерону молочної залози з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *
505.00 / 505.00 грн.
2727.Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин)***
220.00 / 220.00 грн.
2728.Консультування препаратів *
750.00 / 750.00 грн.
2729.Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози (! клінічні дані)
510.00 / 510.00 грн.
2730.Молекулярно-генетичне дослідження: панель діагностики раку щитоподібної залози-мутації BRAF, NRAS, КRAS, НRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARg (пунктат)
1490.00 / 1490.00 грн.
1242.Лактат
195.00 / 195.00 грн.
1243.Тимолова проба
90.00 / 90.00 грн.
1244.Кліренс ендогенного креатиніну
179.00 / 179.00 грн.
1245.Азот сечовини
95.00 / 95.00 грн.
1246.Бікарбонати (HСО3-)
155.00 / 155.00 грн.
1247.Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)
90.00 / 90.00 грн.
1248.Альфа-2-макроглобулін
215.00 / 215.00 грн.
1249.Фібротест/Актитест
2615.00 / 2615.00 грн.
1250.Фібромакс
3585.00 / 3585.00 грн.
1251.Біохімія Фібромакса
690.00 / 690.00 грн.
1252.Біохімія Фібротеста
595.00 / 595.00 грн.
1253.Імунореактивний трипсин
1820.00 / 1820.00 грн.
1254.Прокальцитонін
785.00 / 785.00 грн.
2731.Білірубін загальний
95.00 / 95.00 грн.
2732.Білірубін прямий
90.00 / 90.00 грн.
2733.Білірубін непрямий
90.00 / 90.00 грн.
2734.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
95.00 / 95.00 грн.
2735.Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
95.00 / 95.00 грн.
2736.Лужна фосфатаза загальна
90.00 / 90.00 грн.
2737.Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)
90.00 / 90.00 грн.
2738.Лактатдегідрогеназа
95.00 / 95.00 грн.
2739.Ліпаза
120.00 / 120.00 грн.
2740.Панкреатична амілаза (кров)
100.00 / 100.00 грн.
2741.Панкреатична еластаза (матеріал - кал)
645.00 / 645.00 грн.
2742.Холінестераза
95.00 / 95.00 грн.
2743.Креатинін
95.00 / 95.00 грн.
2744.Цистатин С зі ШКФ
530.00 / 530.00 грн.
2745.Кліренс ендогенного креатиніну
195.00 / 195.00 грн.
2746.Сечовина
95.00 / 95.00 грн.
2747.Сечова кислота
95.00 / 95.00 грн.
2748.Загальний білок
90.00 / 90.00 грн.
2749.Альбумін
80.00 / 80.00 грн.
2750.Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)
185.00 / 185.00 грн.
2751.Креатинкіназа (загальна)
180.00 / 180.00 грн.
2752.Церулоплазмін (мідна оксидаза)
205.00 / 205.00 грн.
2753.Калій
95.00 / 95.00 грн.
2754.Натрій
95.00 / 95.00 грн.
2755.Хлор
95.00 / 95.00 грн.
2756.Кальцій
95.00 / 95.00 грн.
2757.Кальцій у сечі
105.00 / 105.00 грн.
2758.Фосфор
85.00 / 85.00 грн.
2759.Залізо
95.00 / 95.00 грн.
2760.Магній
95.00 / 95.00 грн.
2761.Тригліцериди
90.00 / 90.00 грн.
2762.Холестерин
90.00 / 90.00 грн.
2763.Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди)
90.00 / 90.00 грн.
2764.Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди)
90.00 / 90.00 грн.
2765.Аполіпопротеїн - А 1
125.00 / 125.00 грн.
2767.Гаптоглобін
135.00 / 135.00 грн.
2768.Кальцій іонізований
160.00 / 160.00 грн.
1126.Визначення ретикулоцитів
160.00 / 160.00 грн.
1255.Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)
70.00 / 70.00 грн.
1256.Час згортання крові
95.00 / 95.00 грн.
1257.Д-дімер
190.00 / 190.00 грн.
1258.Аналіз крові на LE - клітини
125.00 / 125.00 грн.
1259.Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні)
815.00 / 815.00 грн.
1260.Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)
180.00 / 180.00 грн.
1261.Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)
255.00 / 255.00 грн.
1262.Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус
400.00 / 400.00 грн.
1263.Пряма проба Кумбса
570.00 / 570.00 грн.
1552.Група крові + резус фактор (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі)
205.00 / 205.00 грн.
2769.Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники)
175.00 / 175.00 грн.
2770.Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)
325.00 / 325.00 грн.
2771.Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)
135.00 / 135.00 грн.
2772.МНС (INR)
125.00 / 125.00 грн.
2773.МНС з визначенням TTR
150.00 / 150.00 грн.
2774.Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)
95.00 / 95.00 грн.
2775.Вовчаковий антикоагулянт (ВА)
415.00 / 415.00 грн.
2776.Фібриноген
120.00 / 120.00 грн.
1264.Еритропоетин
370.00 / 370.00 грн.
1265.Залізо-зв'язуюча здатність сироватки
205.00 / 205.00 грн.
2777.Феритин
215.00 / 215.00 грн.
2778.Фолієва кислота
225.00 / 225.00 грн.
2779.Ціанокобаламін (Вітамін В12)
230.00 / 230.00 грн.
2780.Залізо
95.00 / 95.00 грн.
2781.Трансферин
175.00 / 175.00 грн.
2782.Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)
245.00 / 245.00 грн.
1266.Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся)
975.00 / 975.00 грн.
1267.Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся)
1045.00 / 1045.00 грн.
1268.Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті)
465.00 / 465.00 грн.
1269.Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)
470.00 / 470.00 грн.
1270.Залізо (волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1271.Молібден (нігті,волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1272.Хром (цільна кров, волосся)
1045.00 / 1045.00 грн.
1273.Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся)
465.00 / 465.00 грн.
1274.Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1275.Ванадій (волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1276.Фосфор (волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1277.Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1278.Миш'як (цільна кров, волосся)
470.00 / 470.00 грн.
1279.Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)
1005.00 / 1005.00 грн.
1280.Барій (волосся)
515.00 / 515.00 грн.
1281.Талій (волосся)
520.00 / 520.00 грн.
782.Транспорт солей
285.00 / 285.00 грн.
1282.Аналіз сечі на білок
95.00 / 95.00 грн.
1283.Йод у сечі (напівкількісний)
200.00 / 200.00 грн.
1284.Визначення наркoтиків у сечі (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон) (якісн.)
840.00 / 840.00 грн.
2783.Загальний аналіз сечі
135.00 / 135.00 грн.
2784.Аналіз сечі за Нечипоренком
120.00 / 120.00 грн.
2785.Глюкоза у сечі
115.00 / 115.00 грн.
2786.Аналіз сечі на добову протеїнурію
100.00 / 100.00 грн.
2787.Мікроальбумінурія+креатинін у сечі
215.00 / 215.00 грн.
2788.Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)
170.00 / 170.00 грн.
2789.Креатинін у сечі
95.00 / 95.00 грн.
2790.Кліренс ендогенного креатиніну
195.00 / 195.00 грн.
2791.Сечова кислота у сечі
95.00 / 95.00 грн.
2792.Кальцій у сечі
105.00 / 105.00 грн.
2793.Фосфор у сечі
90.00 / 90.00 грн.
2794.Панкреатична амілаза (сеча)
155.00 / 155.00 грн.
2795.Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма
355.00 / 355.00 грн.
2796.Бета-2-мікроглобулін (у сечі)
310.00 / 310.00 грн.
1285.Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (
570.00 / 570.00 грн.
1286.Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)
345.00 / 345.00 грн.
1287.Активність комплементу СН50
790.00 / 790.00 грн.
1288.Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні
460.00 / 460.00 грн.
1289.Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)
710.00 / 710.00 грн.
1290.Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): (Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)
480.00 / 480.00 грн.
1291.Діагностика NK-клітинної ланки (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): (Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клетки цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD
460.00 / 460.00 грн.
1292.Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини): (αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)
285.00 / 285.00 грн.
1293.Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)
340.00 / 340.00 грн.
1294.Діагностика T-клітинної ланки (CD45RA-RO): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яти (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+)
340.00 / 340.00 грн.
1295.Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)
495.00 / 495.00 грн.
1296.Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)
2120.00 / 2120.00 грн.
1297.Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелп
1445.00 / 1445.00 грн.
1298.CD4+ T-хелпери
270.00 / 270.00 грн.
2797.КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ: Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+H
805.00 / 805.00 грн.
2798.Імуноглобулін А
190.00 / 190.00 грн.
2799.Імуноглобулін М
195.00 / 195.00 грн.
2800.Імуноглобулін G
190.00 / 190.00 грн.
1300.Вміст загального імуноглобуліну E
210.00 / 210.00 грн.
1301.Змішана IgE панель (напівкількісне визначення специфічних IgE до 36 алергенів): кульбаба, полин, лобода, пилок ліщини, береза біла, вільха чорна, гриб Aspergillus, гриб Cladosporium, таргани – суміш, домашній пил, тимофіївка, овс
1750.00 / 1750.00 грн.
1302.Алергоскринінг IgE (напівкількісне визначення специфічних IgE до 20 алергенів): береза біла, амброзія (суміш), тимофіївка, полин звичайний, латекс, соєві боби, рис, тріска, пшениця, арахіс, білок яйця, молоко, гриб Aspergilius, г
1205.00 / 1205.00 грн.
1303.Харчова Ig E панель (напівкількісне визначення специфічних IgE до 30 харчових алергенів): мигдаль, авокадо, банан, яловичина, казеїн, селера, куряче м'ясо, морський молюск, кукурудза харчова, білок яйця, жовток яйця, тріска, часни
1440.00 / 1440.00 грн.
1304.Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)
415.00 / 415.00 грн.
1306.Молекулярний пакет "Весняні дерева" (rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових)
955.00 / 955.00 грн.
1307.Молекулярний пакет "Суміш трав злакових та лугових" (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав)
975.00 / 975.00 грн.
1308.Молекулярний пакет "Трави злакові та бур'яни" (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a
2005.00 / 2005.00 грн.
1309.Молекулярний пакет "Полин" (nArt v 1 Полин - мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав)
1095.00 / 1095.00 грн.
1310.Молекулярний пакет "Амброзія" (nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав)
820.00 / 820.00 грн.
1311.Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum)
870.00 / 870.00 грн.
1312.Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea)
1155.00 / 1155.00 грн.
1313.Молекулярний пакет "Кліщі" (nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу)
1360.00 / 1360.00 грн.
1314.Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" rDer p 10 тропоміозин, Dermatophagoides Pteronyssinus
520.00 / 520.00 грн.
1315.Cкринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" (пилок бур'янів і злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, лупи кішки, собаки, коня)
795.00 / 795.00 грн.
1316.Cкринінг харчової алергії "fx 5" (білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс)
445.00 / 445.00 грн.
1317.Пакет "Астма/Риніт/Екзема" (f1 Яєчний білок, f2 Коров'яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака)
1355.00 / 1355.00 грн.
1318.Пакет " Астма/Риніт " (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього п
2470.00 / 2470.00 грн.
1319.Пакет досліджень "Молоко" (f2 Коров'яче молоко, Казеїн (f78))
525.00 / 525.00 грн.
1320.Молекулярний пакет "Яєчний білок" (nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця)
1255.00 / 1255.00 грн.
1321.Молекулярний пакет "Фрукти" (rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4)
1105.00 / 1105.00 грн.
1322.Молекулярний пакет "Алергокомпоненти собаки" (e101 Собака rCan f1, e102 Собака rCan f2, e221 Собака nCan f3, сироватковий альбумін)
1630.00 / 1630.00 грн.
1323.Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кота" (e94 Кіт rFel d1, Felis domisticus,e220 Кіт nFel d2, Felis domisticus сироватковий альбумін,e228 Кіт rFel d4, Felis domisticus ліпокалін)
1630.00 / 1630.00 грн.
1324.Пакет досліджень "Передвакцинаційний" (c74 Желатин коров'ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі)
755.00 / 755.00 грн.
1325.Пакет досліджень "Алергія на ліки" - прихована (триптаза, c74 Желатин коров'ячий, k82 Латекс, c8 Хлоргексидин)
1115.00 / 1115.00 грн.
1326.Пакет дослідженнь "Алергія до антибіотиків пеніцилінового ряду" (c1 Penicilloyl G, с2 Penicilloyl V, c5 Ampicilloyl)
1080.00 / 1080.00 грн.
1327.Триптаза
865.00 / 865.00 грн.
1328.t215 Береза rBet v1, Betula verrucosa (recombinant)
595.00 / 595.00 грн.
1329.t221 Береза rBet v2, rBet v4, Betula verrucosa (recombinant)
595.00 / 595.00 грн.
1330.g213 Тимофіївка лугова rPhl p1, rPhl p 5b, Phleum pratense
595.00 / 595.00 грн.
1331.g214 Тимофіївка лугова rPhl p7, rPhl p12, Phleum pratense (recombinant)
595.00 / 595.00 грн.
1332.w231 Полин звичайний nArt v1, Artemisia vulgaris
595.00 / 595.00 грн.
1333.w233 Полин звичайний nArt v3, LTP, Artemisia vulgaris
595.00 / 595.00 грн.
1334.w230 Амброзія полинолиста nAmb a 1, Ragweed
595.00 / 595.00 грн.
1335.m229 Цвіль Альтернарія rAlt a1, Alternaria alternata
595.00 / 595.00 грн.
1336.e101 Собака rCan f1, Canis familiaris
595.00 / 595.00 грн.
1337.e102 Собака rCan f2, Canis familiaris
595.00 / 595.00 грн.
1338.e221 Собака nCan f3, Canis familiaris, сироватковий альбумін
595.00 / 595.00 грн.
1339.e94 Кішка rFel d1, Felis domisticus
595.00 / 595.00 грн.
1340.e220 Кішка nFel d2, Felis domisticus, сироватковий альбумін
595.00 / 595.00 грн.
1341.e228 Кішка rFel d4, Felis domisticus, ліпокалін
595.00 / 595.00 грн.
1342.w211 Постениця rPar j2, Parietaria judaica, LTP
595.00 / 595.00 грн.
1343.f416 Борошно пшениці rTri a19, Triticum aestivum, омега-5 гліадин
590.00 / 590.00 грн.
1344.f433 Борошно пшениці rTri a14, Triticum aestivum, LTP
590.00 / 590.00 грн.
1345.f76 Молоко nBos d4 , Bos domesticus, альфа-лактальбумін
450.00 / 450.00 грн.
1346.f77 Молоко nBos d5 , Bos domesticus, бета-лактоглобулін
450.00 / 450.00 грн.
1347.f427 Арахіс rAra h9 , Arachis hypogaea, LTP
590.00 / 590.00 грн.
1348.f353 Соя rGly m4, Glycine max, PR-10
355.00 / 355.00 грн.
2652.Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204)
455.00 / 455.00 грн.
2653.Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78)
455.00 / 455.00 грн.
2654.Алергокомпонент Свинина nSus s PSA, IgE (e222)
600.00 / 600.00 грн.
2655.Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215)
685.00 / 685.00 грн.
2801.Cкринінг змішаної алергії у дітей "Phadiatop infant" (пилок бур'янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени)
690.00 / 690.00 грн.
2802.Cкринінг харчової алергії на морепродукти "fx2" (тріска (f3), креветка (f24), блакитна мідія (f37), тунець (f40), лосось (f41)
600.00 / 600.00 грн.
2803.Cкринінг харчової алергії на злаки "fx3" (пшениця (f4), овес (f7), кукурудза (f8), кунжут (f10), гречка (f11)
360.00 / 360.00 грн.
2804.Cкринінг харчової алергії на екзотичні фрукти "fx 21" (ківі (f84), диня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210)
360.00 / 360.00 грн.
2805.Cкринінг харчової алергії на фрукти України "fx31" (яблуко (f49), груша (f94), персик (f95), вишня (f242), слива (f255)
360.00 / 360.00 грн.
2806.Cкринінг харчової алергії на м'ясо "fx73" (свинина (f26), яловичина (f27), курятина (f83)
360.00 / 360.00 грн.
2807."Алергопанель ""Інгаляційна-1"" 25 алергенів (береза, вільха, ліщина, дуб, олива, платан, кипарис, тимофіївка, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тонконіг лучний, жито посівне, амброзія, полин, кульбаба, золотарник, постениця, по
1200.00 / 1200.00 грн.
2808.Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів (береза, дуб, тимофіївка, жито, амброзія, полин, подорожник, D.pteronyssinus, D.farina, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, тарган, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, е
1350.00 / 1350.00 грн.
2809.Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)
655.00 / 655.00 грн.
2810.Алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя)
765.00 / 765.00 грн.
2811.Алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава)
650.00 / 650.00 грн.
2812.Алергопанель "Пилок бур'янів" 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна)
1235.00 / 1235.00 грн.
2813.Алергопанель "Домашні комахи" 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган)
415.00 / 415.00 грн.
2814.Алергопанель "Тварини" 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги)
365.00 / 365.00 грн.
2815.Алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн)
370.00 / 370.00 грн.
2816.Алергопанель "Харчова-1" 11 алергенів (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, краб, лосось, креветка, курка, яловичина, свинина, кролик)
735.00 / 735.00 грн.
2817.Алергопанель "Харчова-2" 12 алергенів (персик, яблуко, капуста, морква, селера, вишня, часник, ківі, апельсин, картопля, полуниця, томат)
765.00 / 765.00 грн.
2818.Алергопанель "Харчова-3" 12 алергенів (пшениця, вівсянка, жито, рис, кукурудза, соя, арахіс, ліщина, волоський горіх, кешью, мигдаль, кунжут)
765.00 / 765.00 грн.
2819.Алергопанель "Харчова-4" 22 алергени (молоко коров’яче, казеїн, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, креветка, свинина, курка, картопля, морква, томат, селера, апельсин, персик, яблуко, пшениця, вівсянка, соя, арахіс, ліщина, мигд
1345.00 / 1345.00 грн.
2820.Алергопанель "Педіатрична" 21 алерген (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, пшениця, соя, арахіс, ліщина, береза, тимофіївка лугова, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, епіде
1235.00 / 1235.00 грн.
2821.Алергопанель "Змішана" 23 алергени (береза, дуб, тимофіївка лугова, жито, амброзія, полин, подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata
1260.00 / 1260.00 грн.
2822.Молекулярний пакет "Дерева 2" (rBet v1 (PR-10); rBet v2 (Profilin); rBet v4 (Polcalcin); rBet v6 (Isoflavone reductase) - Береза)
1230.00 / 1230.00 грн.
2823.Молекулярний пакет "Лугові трави 2" (rPhl p1; rPhl p2; rPhl p6; rPhl p7 (Polcalcin); rPhl p12 (Profilin); rPhl p5b - Тимофіївка)
2250.00 / 2250.00 грн.
2824.Молекулярний пакет "Бур'яни 1" (nAmb a1 - Амброзія; nArt v1, nArt v3 ( LTP) - Полин)
1680.00 / 1680.00 грн.
2825.Молекулярний пакет "Бур'яни 2" (rPar j2 (LTP) - Постениця; nSal k1 - Солянка; rPla l1 - Подорожник)
1120.00 / 1120.00 грн.
2826.Пакет "Астма/Риніт" з екстрактами (Береза (t3); Тимофіївка (g6); Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерс
2030.00 / 2030.00 грн.
2827.Алергочіп ISAC (112 алергокомпонентів)
8000.00 / 8000.00 грн.
2829.Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (Загальний IgE + специфічний IgE до 295 алергенів)
3900.00 / 3900.00 грн.
2830.Молекулярний пакет "Молоко" (nBos d6 (BSA ); nBos d4 (альфа-лактальбумін); nBod d5 (бета-лактоглобулін); nBos d8 (казеїн) - Молоко)
2170.00 / 2170.00 грн.
2831.Молекулярний пакет "Пшениця" (rTri a 19 (Omega-5 Gliadin); rTri a14 (LTP) - Пшениця)
750.00 / 750.00 грн.
2832.Молекулярний пакет "Арахіс" (rAra h 8 (PR-10); rAra h9 (LTP) - Арахіс)
750.00 / 750.00 грн.
2833.Молекулярний пакет "Риба та морепродукти" (rGad c 1 (parvalbumin) - Тріска; rCyp c 1 - Короп; rPen a 1 (tropomyosin) - Креветка)
1120.00 / 1120.00 грн.
2834.Молекулярний пакет "Яблуко" (rMal d 1 ( PR-10); rMal d 3 (LTP) - Яблуко)
750.00 / 750.00 грн.
2835.Молекулярний пакет "Червоне м'ясо" (Gal -alpha-1,3 (Gal Thyroglobulin) -Корова; nSus s - Свиня)
1280.00 / 1280.00 грн.
2836.Алергокомпонент Берези rBet v6, Isoflavone reductase, IgE (t225)
325.00 / 325.00 грн.
2837.Алергокомпонент Оливи rOle e 1, Ig E (t224)
380.00 / 380.00 грн.
2838.Алергокомпонент Оливи rOle e 7 LTP, Ig E (t227)
635.00 / 635.00 грн.
2839.Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p2, IgE (g206)
300.00 / 300.00 грн.
2840.Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 6, IgE (g209)
300.00 / 300.00 грн.
2841.Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 1, IgE (g205)
300.00 / 300.00 грн.
2842.Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 7 Polcalcin (g210)
300.00 / 300.00 грн.
2843.Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 12 Profilin (g212)
300.00 / 300.00 грн.
2844.Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 5b, IgE (g215)
300.00 / 300.00 грн.
2845.Алергокомпонент Подорожника rPla l 1, Trypsin inhibitor, IgE (w234)
590.00 / 590.00 грн.
2846.Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209)
980.00 / 980.00 грн.
2847.Алергокомпонент Курая (солянки) nSal k 1, IgE (w232)
590.00 / 590.00 грн.
2848.Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80)
600.00 / 600.00 грн.
2850.Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81)
600.00 / 600.00 грн.
2851.Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223)
600.00 / 600.00 грн.
2852.Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226)
600.00 / 600.00 грн.
2853.Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352)
590.00 / 590.00 грн.
1349.Фактор комплементу С2
555.00 / 555.00 грн.
1350.Фактор комплементу С3
355.00 / 355.00 грн.
1351.Фактор комплементу С4
355.00 / 355.00 грн.
2854.Активність комплементу СН50
450.00 / 450.00 грн.
2656.Програма 196 "Баланс електролітів - мінімальний скринінг" (Калій; натрій; хлор)
285.00 / 285.00 грн.
2656.Програма 197 "Ниркові проби - мінімальний скринінг" (Креатинін; сечовина; сечова кислота)
285.00 / 285.00 грн.
2657.Програма 200 "Здоров'я підшлункової залози - мінімальний скринінг" (Копрограма; панкреатична амілаза (кров); глюкоза у венозній крові натще)
405.00 / 405.00 грн.
2659.Програма 198 "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий)
275.00 / 275.00 грн.
2662.Програма 195 "Ревмопроби" (Антистрептолізин "О" (АСЛ-O) - кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) - кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) - кількісн.)
335.00 / 335.00 грн.
1352.Програма 101 "Фактори ризику для жінок" (Холестерин, гомоцистеїн, Тиреотропний гормон (ТТГ), глікований гемоглобін (HbA1c), паратгормон, СА 15-3, раково-ембріональний антиген (РЕА), онкомаркер яєчників СА125)
1520.00 / 1520.00 грн.
1353.Програма 102 "Фактори ризику для чоловіків" (Холестерин, гомоцистеїн, ТТГ, глікований гемоглобін (HbA1c), паратгормон, індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%), раково-ембріональний антиген (РЕА))
1380.00 / 1380.00 грн.
1354.Програма 103 "Вияви причину проблем зі шкірою" (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c))
980.00 / 980.00 грн.
1355.Програма 109 "Для госпіталізації" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), холестерин, креатинін, білірубін загальний, АЛТ, сифіліс (реагінові антитіла - RPR, в
990.00 / 990.00 грн.
1356.Програма 110 "Передопераційне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), гепатит В HBsAg, Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), сифіліс (
1650.00 / 1650.00 грн.
1357.Програма 111 "Перевір здоров'я дитини" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 параметр), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо)
810.00 / 810.00 грн.
1358.Програма 114 "Печінкові проби" (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП)
905.00 / 905.00 грн.
1359.Програма 115 "Ниркові проби" (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca)
650.00 / 650.00 грн.
1360.Програма 116 "Баланс електролітів в організмі" (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові)
515.00 / 515.00 грн.
1361.Програма 117 "Перевірся: біохмія крові, загальний аналіз крові та сечі" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, кр
1325.00 / 1325.00 грн.
1362.Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Антитіла до вірусу звичайного герпесу типів 1/2 IgG, антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG, антитіла до вірусу краснухи IgG, антитіла до токс
1170.00 / 1170.00 грн.
1363.Програма 140 "Вияви причину випадіння та ламкості волосся" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Тестостерон загальний, цинк, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник)
1020.00 / 1020.00 грн.
1364.Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ))
375.00 / 375.00 грн.
1365.Програма 151 "Біохімія крові" (Білірубін загальний, АЛТ, загальний білок, креатинін, холестерин)
780.00 / 780.00 грн.
1366.Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, сечова кислота, СРБ кількісний)
430.00 / 430.00 грн.
1367."Програма 154 ""Готуємося до школи"" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів) "
470.00 / 470.00 грн.
1368."Програма 155 ""Готуємося до вакцинації"" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), Загальний аналіз сечі) "
310.00 / 310.00 грн.
1369."Програма 156 ""Вкусив кліщ? Перевірся!"" (Антитіла до Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) IgM/IgG - скринінг) "
770.00 / 770.00 грн.
1370.Програма 157 "Контролюй спортивні навантаження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди), тиреотропний гормон (ТТГ)
590.00 / 590.00 грн.
1371.Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HВcorAg гепатиту В)
485.00 / 485.00 грн.
1372.Програма 163 "Перевірся на гепатит С" (Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу гепатиту С IgG (імуноблот))
1110.00 / 1110.00 грн.
1373.Програма 164 "Перевірся на гепатити А, В і С" (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, антитіла загальні до HBсorАg вірусу гепатиту В, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV))
995.00 / 995.00 грн.
1374.Програма 165 "Перед візитом до лікаря" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза натщесерце - венозна кров (кількісний))
435.00 / 435.00 грн.
1375.Програма 166 "Вияви причину проблем зі шкірою – розширений скринінг" (Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон / СЗГ х 100%), дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с), 17-оксипрогестерон (17-ОНР), глікований гемоглобін (H
1195.00 / 1195.00 грн.
2855.Програма 169 "Біохімія крові-розширена" (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина, калій, натрій, альбумін,
1420.00 / 1420.00 грн.
2856.Програма 175 "Вияви причину анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), залізо, ціанокобаламін (вітамін В12), феритин, фолієва кислота)
940.00 / 940.00 грн.
2857.Програма 176 "Перевір здоров'я дитини - розширений скринінг" (Білірубін загальний, глюкоза у венозній крові натще, загальний аналіз сечі, загальний білок, залізо, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 п
1445.00 / 1445.00 грн.
2858.Програма 178 "Перевірся на гепатити В і С" (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг)
770.00 / 770.00 грн.
2859.Програма 174 "Обстеж серце" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, ТТГ, калій)
845.00 / 845.00 грн.
2861.Програма 172 "Надлишкова вага: скринінг ендокринно-обмінних причин" (Тиреотропний гормон (ТТГ), пролактин), тестостерон загальний, інгібін В, кортизол (у слині), індекс Homa (глюкоза (венозна кров) х інсулін /22,5), С - пептид, г
2950.00 / 2950.00 грн.
2862.Програма 191 "Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу" (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5))
475.00 / 475.00 грн.
2871.Програма 173 "Контролюй спортивні навантаження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), тиреотропний гормон (ТТГ), глюкоза у венозній крові натще, креатинін, холестерин, холестерин ліпопротеї
1780.00 / 1780.00 грн.
2872.Програма 183 "Оцініть готовність організму до фізичних навантажень" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; б
2530.00 / 2530.00 грн.
2873.Програма 190 "Здорове волосся" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); тестостерон загальний; феритин; вітамін D (25-гідроксикальциферол))
1180.00 / 1180.00 грн.
2881.Програма 179 "Здоров’я жінки 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин л
1455.00 / 1455.00 грн.
2882.Програма 180 "Здоров’я чоловіка 45-60 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестери
1950.00 / 1950.00 грн.
2883.Програма 181 "Здоров’я жінки 25-45 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; гомоцистеїн;
1455.00 / 1455.00 грн.
2884.Програма 182 "Здоров’я чоловіка 25-45 років" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; тригліцер
1910.00 / 1910.00 грн.
1376.Програма 105 "Діагностика урогенітальних інфекцій у чоловіків" (Мікроскопія урогенітального мазку (ч), Загальні антитіла до Treponema pallidum -скринінг, Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 1
1235.00 / 1235.00 грн.
1377.Програма 130 "Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок" (Мікроскопія урогенітального мазку (ж), визначення ph вагінального виділення, виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту): Mycoplasma genitalium, Chlam
1165.00 / 1165.00 грн.
1378.Програма 131 "Стан інтимної мікрофлори" (Визначення ph вагінального виділення, Мікроскопія урогенітального мазку (ж))
830.00 / 830.00 грн.
1379.Програма 161 "Перевір інтимне здоров'я" (Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом ПЛР (БМ – ранкова сеча або зішкріб з у/г тракту)
695.00 / 695.00 грн.
2870.Програма 170 "Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок та чоловіків" (Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до
1565.00 / 1565.00 грн.
1380.Програма 126 "Порушення менструального циклу" (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону)
1345.00 / 1345.00 грн.
1382.Програма 153 "Перевір чоловічий потенціал" (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с)
1395.00 / 1395.00 грн.
1383.Програма 158 "Чоловіче гормональне здоров’я" (ФСГ, інгібін В)
760.00 / 760.00 грн.
1384.Програма 160 "Оціни репродуктивний потенціал" (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В)
1425.00 / 1425.00 грн.
1385.Програма 167 "Партнерська турбота" (Загальні антитіла до Treponema pallidum – скринінг; виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomo
2035.00 / 2035.00 грн.
1386.Програма 168 "Партнерська турбота (розширена)" (Загальні антитіла до Treponema pallidum – скринінг; виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoe
2370.00 / 2370.00 грн.
2863.Програма 127 "Жіноче гормональне здоров'я" (Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону)
1815.00 / 1815.00 грн.
2864.Програма 188 "Хочу стати мамою" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); антитіла до тиреопероксидази (АТПО); глюкоза у венозній крові натще;
4745.00 / 4745.00 грн.
2865.Програма 189 "Хочу стати татом" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg - кількісн.; гепат
2320.00 / 2320.00 грн.
1387.Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)
505.00 / 505.00 грн.
1388.Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ))
905.00 / 905.00 грн.
1389.Програма 136 "Діагностика гіпертиреозу (підвищеної функції щитоподібної залози)" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ)
1120.00 / 1120.00 грн.
1390.Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)
765.00 / 765.00 грн.
2660.Програма 193 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.))
340.00 / 340.00 грн.
2661.Програма 194 "Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО))
545.00 / 545.00 грн.
2860.Програма 171 "Щитоподібна залоза: діагностика аутоімунних порушень" (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ
920.00 / 920.00 грн.
1391.Програма 112 "Ліпідний комплекс" (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)
450.00 / 450.00 грн.
1392.Програма 113 "Ліпідний комплекс розширений" (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогеності, аполіпопротеїди А1,В; Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення)
1020.00 / 1020.00 грн.
1393.Програма 119 "Візьми під контроль гіпертонію"(Холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення, глікований гемоглобін (HbA1c), гомоцистеїн, СРБ високочутливий)
1060.00 / 1060.00 грн.
1394.Програма 120 "Перевір здоров'я судин та серця" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, гомоцистеїн, СРБ високочутливий)
720.00 / 720.00 грн.
1395.Програма 104 "Онко-ні" для чоловіків (Індекс вільного ПСА, раково-ембріональний антиген (СЕА))
560.00 / 560.00 грн.
1396.Програма 118 "ОНКО - ні" для жінок (СА 15-3, РЕА, СА 125, НЕ-4)
1135.00 / 1135.00 грн.
1397.Програма 122 "Захисти себе від генітального раку (для жінок та чоловіків)" (Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME)
705.00 / 705.00 грн.
1398.Програма 129 "Захисти себе від раку шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME)
1160.00 / 1160.00 грн.
1399.Програма 159 "Моніторинг здоров'я шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD))
455.00 / 455.00 грн.
1400.КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)
425.00 / 425.00 грн.
1401.КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)
900.00 / 900.00 грн.
1402.КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., ПРЛ)
550.00 / 550.00 грн.
1403.КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)
445.00 / 445.00 грн.
1404.КДЛ №9 "Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну Д: діагностика та контроль лікування" (Паратгормон, кальцій іонізований, 25 гідроксивітамін Д, магній)
865.00 / 865.00 грн.
1405.КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ)
170.00 / 170.00 грн.
1406.КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.)
340.00 / 340.00 грн.
1407.КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО)
415.00 / 415.00 грн.
1408.КДЛ №33 "Діагностика дифузного токсичного зобу" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн., АТ-р-ТТГ)
915.00 / 915.00 грн.
1409.КДЛ №34 "Моніторинг дифузного токсичного зобу" (АТ-р-ТТГ, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник))
585.00 / 585.00 грн.
1410.КДЛ №35 "Диф. діагностика дифузного токсичного зобу та аутоімунного тиреоїдиту" (АТ-р-ТТГ, АТПО)
615.00 / 615.00 грн.
1411.КДЛ №36 "Оцінка функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО, йод у сечі)
725.00 / 725.00 грн.
1412.КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)
545.00 / 545.00 грн.
1413.КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)
895.00 / 895.00 грн.
1414.КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО)
375.00 / 375.00 грн.
1415.КДЛ №4 "Гормональне дзеркало" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, ПРЛ, тестостерон заг.)
1010.00 / 1010.00 грн.
1416.КДЛ №6 "Діагностика джерела гіперандрогенії" (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон)
1195.00 / 1195.00 грн.
1417.КДЛ №16 "Оцінка функціонального стану гіпофиза" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, ПРЛ)
800.00 / 800.00 грн.
1418.КДЛ №37 "Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи" (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, індекс вільного тестостерону, АМГ)
1440.00 / 1440.00 грн.
1419.КДЛ №38 "Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, АМГ, естрадіол)
875.00 / 875.00 грн.
1420.КДЛ №61 "Оцінка рівня тканинних андрогенів" (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид)
725.00 / 725.00 грн.
1421.КДЛ №65 "Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник" (ПРЛ, ФСГ, ЛГ, естрадіол)
830.00 / 830.00 грн.
1422.КДЛ №77 "Вплив Д-дефіциту на репродуктивний вік жінки" (Антимюллерів гормон (АМГ), 25-гідроксивітамін Д)
875.00 / 875.00 грн.
1423.КДЛ №99 "Оціни репродуктивний вік" (ФСГ, АМГ, інгібін В)
1225.00 / 1225.00 грн.
2874.КДЛ №403 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників" (ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)
2140.00 / 2140.00 грн.
2875.КДЛ №404 "Оцінка целіакії при ідіопатичному безплідді" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA та IgG ELiA, Імуноглобулін А, Фолатний цикл, поліморфізм генів; Вітамін D (25-гідроксикальциферол)
2455.00 / 2455.00 грн.
2876.КДЛ №406 "Оцінка синдрому полікістозних яєчників максі" (ПРЛ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, 17-ОНР, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)
2730.00 / 2730.00 грн.
1424.КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі)
420.00 / 420.00 грн.
1425.КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)
685.00 / 685.00 грн.
1426.КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА)
480.00 / 480.00 грн.
1427.КДЛ №44 "Виявлення порушень вуглеводного обміну" (НвА1с, індекс НОМА, мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі)
690.00 / 690.00 грн.
1428.КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)
1345.00 / 1345.00 грн.
1429.КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c))
205.00 / 205.00 грн.
1430.КДЛ № 98 "Cкринінг моногенного цукрового діабету" (Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG, Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA), Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2))
2310.00 / 2310.00 грн.
1431.КДЛ №5 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №1" (Альдостерон-ренінове співвідношення, метанефрини загальні у добовій сечі, калій у сироватці)
1930.00 / 1930.00 грн.
1432.КДЛ №7 "Кортизол крові, АКТГ" (Кортизол у сироватці, АКТГ)
605.00 / 605.00 грн.
1433.КДЛ №63 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №2" (Кортизол у добовій сечі, ПТГ, ТТГ)
670.00 / 670.00 грн.
1434.КДЛ №18 "Біохімічний скринінг 1-го триместру (9-13 тижнів вагітності)" (вільн. β-ХГЛ, РАРР)
360.00 / 360.00 грн.
1435.КДЛ №25 "Біохімічний скринінг 2-го триместру (14-20 тижнів вагітності)" (Заг.β-ХГЛ, АФП, естріол)
405.00 / 405.00 грн.
1436.КДЛ №48 "TORCH інфекції IgG" (АТ IgG до: токсоплазми, краснухи, ЦМВ, вірусу звичайного герпесу типів 1/2, вірусу звичайного герпесу типу 2)
1045.00 / 1045.00 грн.
1437.КДЛ №49 "Комплексне обстеження вагітної в I триместрі максі" (TORCH (АТ IgG до: токсоплазми, краснухи, ЦМВ, вірусу звичайного герпесу типів 1/2, вірусу звичайного герпесу типу 2; АТ IgM до: токсоплазми, ЦМВ)
1460.00 / 1460.00 грн.
1438.КДЛ №66 "Раннє виявлення плацентарної дисфункції" (Заг.β-ХГЛ, Прогестерон, Кольпоцитологія для вагітних)
550.00 / 550.00 грн.
1439.КДЛ №67 "Моніторинг стану плаценти і плоду" (Естріол некон'югований, Плацентарний лактоген)
530.00 / 530.00 грн.
1440.КДЛ №68 "Ізоімунний конфлікт за системою АВО" (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО)
1020.00 / 1020.00 грн.
1441.КДЛ №69 "Ізоімунний конфлікт за системою Rh" (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою Rh)
605.00 / 605.00 грн.
2866.Програма 184 "Обстеження вагітної при постановці на облік" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; бактеріологічний посів сечі з антибіотикограмою; коагулограма на авто
2395.00 / 2395.00 грн.
2867.Програма 185 "Обстеження вагітної на 22-24 тижні вагітності" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові; ВІЛ
890.00 / 890.00 грн.
2868.Програма 186 "Обстеження вагітної на 28 -29 тижні вагітності" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; цистатин С зі ШКФ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні
1670.00 / 1670.00 грн.
2869.Програма 187 "Обстеження вагітної на 32-35 тижні вагітності" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; цистатин С зі ШКФ; плацентарний фактор росту (PLGF), маркер преекл
1770.00 / 1770.00 грн.
2877.КДЛ №88 "Біохімічний скринінг І триместру та ризик прееклампсії" (Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір; плацентарний фактор росту (PLGF)
1080.00 / 1080.00 грн.
2878.КДЛ №410 "Обстеження вагітної при першій явці" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Trepo
1555.00 / 1555.00 грн.
1442.КДЛ №24 "Скринінг патології шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME, скринінг 7 ІПСШ)
2010.00 / 2010.00 грн.
1443.КДВ №26 "Онкоризик шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)))
1555.00 / 1555.00 грн.
1444.КДЛ №29 "Рання діагностика епітеліального раку яєчників" (СА 125, НЕ-4)
650.00 / 650.00 грн.
1445.КДЛ №39 "Скринінг пухлин шлунко-кишкового тракту" (Раково-ембріональний антиген (СЕА), онкомаркер підшлункової залози СА 19-9, онкомаркер ШКТ СА-242)
870.00 / 870.00 грн.
1446.КДЛ №51 "Діагностика патології шийки матки (гістологічне дослідження біоптату шийки матки, імуногістохімічне дослідження білків р16 та Кі67)
1425.00 / 1425.00 грн.
1447.КДЛ №62 "Профогляд" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Мікроскопія урогенітального мазку (ж))
605.00 / 605.00 грн.
1448.КДЛ №70 "Скринінг герміногенних форм пухлин" (АФП, Заг.β-ХГЛ)
445.00 / 445.00 грн.
1449.КДЛ №89 "Високочутливий скринінг раку шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME)
1160.00 / 1160.00 грн.
1450.КДЛ №10 "Контроль лікування гіпергомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, фолієва кислота, вітамін В12)
850.00 / 850.00 грн.
1451.КДЛ №11 "Діагностика тромбофілії" (Гомоцистеїн, АТ до кардіоліпіну IgG/IgМ, вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG)
1655.00 / 1655.00 грн.
1452.КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-димер, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник))
460.00 / 460.00 грн.
1453.КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Проторомбіновий тест (МНО), Д-димер)
325.00 / 325.00 грн.
1454.КДЛ №28 "Діагностика антифосфоліпідного синдрому" (Вовчаковий антикоагулянт, АТ до кардіоліпіну IgG/IgM, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG)
1260.00 / 1260.00 грн.
1455.КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), Д-дімер))
690.00 / 690.00 грн.
1456.КДЛ №13 "Урогенітальний комплекс" (Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків, Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЛР - зішкріб з у/г тракту)
620.00 / 620.00 грн.
1457.КДЛ №20 "Бактеріальний вагіноз" (Мікроскопія у/г мазка, Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР), рН вагінальних виді
610.00 / 610.00 грн.
1458.КДЛ №46 "Комплексне обстеження шийки матки" (Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма, скринінг 7 ІПСШ, виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типів 1/2 та цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР - БМ з ши
1700.00 / 1700.00 грн.
1459.КДЛ №52 "Виявлення вірусної етіології патології шийки матки" (Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME; виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типу 1/2 методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у
1200.00 / 1200.00 грн.
1460.КДЛ №64 "Дослідження біоценозу піхви" (Діагностика бактеріального вагінозу - Фемофлор 8 (Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Euba
1030.00 / 1030.00 грн.
1461.КДЛ №72 "Діагностика ІПСШ" (Виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,Treponema pallidum)
920.00 / 920.00 грн.
1462.КДЛ №73 "Інтимне здоров’я" (Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівк
1190.00 / 1190.00 грн.
1463.КДЛ № 80 "Урогенітальний комплекс при плануванні вагітності" (Виявлення методом REAL TIME ПЛР ДНК (БМ - зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Комплексне генотипування ДНК ВПЛ 28 типів в напівкількісному форматі; Виявлення
1325.00 / 1325.00 грн.
1464.КДЛ №81 "Діагностика запальних процесів статевих шляхів" (Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЦР - зішкріб з у/г тракту; Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; бактеріоло
975.00 / 975.00 грн.
1465.КДЛ №30 "Діагностика серцевої недостатності" (Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), ТТГ, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), креатинін, цистатин С зі ШКФ)
1720.00 / 1720.00 грн.
1466.КДЛ №50 "Перевір серце" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще - венозна кров, гомоцистеїн, ТТГ, калій)
1240.00 / 1240.00 грн.
1467.КДЛ №54 "Скринінг додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн, мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), цистатин С зі ШКФ, ліпопротеїн (а)- кількісне визначення)
1995.00 / 1995.00 грн.
1468.КДЛ №56 "Контроль гіполіпідемічної терапії" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, АЛТ, АСТ, СРБ високочутливий, креатинкіназа (загальна), тригліцериди)
1025.00 / 1025.00 грн.
1469.КДЛ №57 "Скринінг факторів ризику серцево-судинних захворювань" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, СРБ високочутливий, гомоцистеїн)
1050.00 / 1050.00 грн.
1470.КДЛ №58 "Діагностика гострого коронарного синдрому (ГКС)" (Тропонін I (кільк.), креатинкіназа МВ-фракція, мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP))
820.00 / 820.00 грн.
1471.КДЛ №90 "Первинний скринінг целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG, вміст IgА)
1585.00 / 1585.00 грн.
1472.КДЛ №91 "Діагностика целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG, вміст IgА, антитіла до ендомізію IgA, антитіла до ендомізію IgG)
3520.00 / 3520.00 грн.
1473.КДЛ №92 "Діагностика аутоіммунного гепатиту" (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг; антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісний, антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг)
3745.00 / 3745.00 грн.
1474.КДЛ №27 "Рання діагностика ревматоїдного артриту" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, СРБ кільк.)
640.00 / 640.00 грн.
1475.КДЛ №78 "Диференційна діагностика суглобового синдрому" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісний, Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЛР (синовіальна
1155.00 / 1155.00 грн.
1476.КДЛ №79 "Ревмопроби" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, СРБ кількісний)
335.00 / 335.00 грн.
1477.КДЛ № 82 "Первинна діагностика суглобового синдрому" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, Скринінг захворювань сполучної тканини (антінуклеарні антитіла до антигенів: U1-RNP; SS-A / Ro; SS-B / La; centromere B; Scl-70 ; Jo-1; fibrillar
2195.00 / 2195.00 грн.
1478.КДЛ №001 "Діагностика гепатиту В перед інтерферонотерапією" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, НВеАg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В, виявлення ДНК вірусу гепати
4540.00 / 4540.00 грн.
1479.КДЛ №002 "Діагностика гепатиту В перед терапією противірусними препаратами прямої дії" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, НВеАg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В,
2430.00 / 2430.00 грн.
1480.КДЛ №004 "Моніторинг ефективності лікування гепатиту В - вірусологічна відповідь" (Антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В, виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР -
2220.00 / 2220.00 грн.
1481.КДЛ №12 "Скринінг гепатиту В та С" (Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), антитіла загальні до HВcorAg гепатиту В, HBsAg вірусу гепатиту В)
770.00 / 770.00 грн.
1482.КДЛ №23 "Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування" (Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (кількісне визначення), генотипування РНК вірусу гепатиту С (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення),
2150.00 / 2150.00 грн.
1483.КДЛ №93 "Діагностика гепатиту В" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, антитіла загальні до HBсorАg вірусу гепатиту В, НВеАg вірусу гепатиту В, антитіла
1570.00 / 1570.00 грн.
1484.КДЛ №94 "Діагностика гострого гепатиту" (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV))
985.00 / 985.00 грн.
1485.КДЛ №95 "Скринінг інфекційних гепатитів" (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза
1355.00 / 1355.00 грн.
1486.КДЛ №14 "Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)
245.00 / 245.00 грн.
1487.КДЛ №21 "Діагностика нейроінфекцій (IgM)" (АТ до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр IgM (VCA IgM); АТ до вірусу простого герпесу типи 1/2 IgM; виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР (кількісний); АТ до цит
1765.00 / 1765.00 грн.
1488.КДЛ №22 "Діагностика нейроінфекцій (IgG)" (АТ до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр IgG (VCA IgG); АТ до вірусу простого герпесу типів 1/2 IgG; АТ до вірусу простого герпесу тип 2 IgG; виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу мето
1975.00 / 1975.00 грн.
1489.КДЛ №53 "Комплексне загальне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник); Загальний аналіз сечі; Комплекс печінкових проб (білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, загальний білок, альбу
1880.00 / 1880.00 грн.
1490.КДЛ №74 "Остеопороз (недостатність кальцію)" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор, дезоксипіридинолін у сечі)
1520.00 / 1520.00 грн.
1491.КДЛ №75 "Скринінг соматотропної функції" (СТГ, Соматомедин С)
530.00 / 530.00 грн.
1492.КДЛ №76 "Обстеження на дефіцит вітаміну Д" (25-гідроксивітамін Д, Кальцій іонізований, фосфор)
640.00 / 640.00 грн.
1493.КДЛ № 83 "Комплексне біохімічне обстеження" (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, холестерин, Nа, К, Са іонізований)
1195.00 / 1195.00 грн.
1494.КДЛ №84 "Основні життєво необхідні мікроелементи" (селен, цинк, мідь)
1935.00 / 1935.00 грн.
1495.КДЛ №85 "Токсичні важкі метали" (кадмій, свинець)
2020.00 / 2020.00 грн.
1496.КДЛ №86 "Оцінка функції нирок (розширений)" (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ)
1455.00 / 1455.00 грн.
1497.КДЛ № 96 "Диференційна діагностика анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін)
940.00 / 940.00 грн.
1664.КДЛ №423 "Діагностика септичних ускладнень" (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.)
3385.00 / 3385.00 грн.
2665.КДЛ №424 "Діагностика ускладнень пневмонії" (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін)
2135.00 / 2135.00 грн.
2879.КДЛ №400 "Передопераційне обстеження плюс" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до ві
2135.00 / 2135.00 грн.
2880.КДЛ №405 "СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ" (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих
1480.00 / 1480.00 грн.