Найцінніше – здоров'я, і його можна
довірити лише професіоналам

Гарячі пропозиції-30%

Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Дослідження у лабораторії Сінлаб (Україна)

394.Вакцинація від грипу "Ваксігрип " Санофі- 1 ін'єкція
750.00 / 750.00 грн.
396.Вакцинація від грипу "ДжіСі Флю" - 1 ін'єкція
700.00 / 700.00 грн.
799.Експрес-тест на вагітність
150.00 / 150.00 грн.
1135.Експрес-тест на грип
400.00 / 400.00 грн.
1217.Експрес-тест на антиген грипу А+В і COVID-19 (SARS-Cov-2)
400.00 / 400.00 грн.
2888.Експрес-тест на антиген до COVID-19 (SARS-Cov-2)
400.00 / 400.00 грн.
800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
110.00 / 110.00 грн.
801.Альфа-амілаза
110.00 / 110.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
110.00 / 110.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
110.00 / 110.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
110.00 / 110.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
110.00 / 110.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
210.00 / 210.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
110.00 / 110.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
120.00 / 120.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
110.00 / 110.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
560.00 / 560.00 грн.
811.Холінестераза
110.00 / 110.00 грн.
812.Аполіпопротеїн А1 (АРО-А1)
130.00 / 130.00 грн.
813.Аполіпопротеїн В (АРО-В)
130.00 / 130.00 грн.
814.Пакет ХТЛ – Ліпідограмма (холестерин + тригліцериди + ліпопротеїди фракційно:ЛПВЩ/ЛПНЩ/ЛПДНЩ)
440.00 / 440.00 грн.
815.Тригліцериди (ТГ)
110.00 / 110.00 грн.
816.Холестерин (ХС)
110.00 / 110.00 грн.
817.Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ)
110.00 / 110.00 грн.
818.Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(ХС ЛПНЩ)
110.00 / 110.00 грн.
819.Білірубін загальний
110.00 / 110.00 грн.
820.Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
150.00 / 150.00 грн.
821.Білірубін прямий
110.00 / 110.00 грн.
822.HbA1c (глікований гемоглобін)
230.00 / 230.00 грн.
823.Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)
130.00 / 130.00 грн.
824.Індекси Каро і НОМА (Homeostatic Model Assessment) (інсулін, глюкоз — гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)
300.00 / 300.00 грн.
825.Інсулін
220.00 / 220.00 грн.
826.С – пептид
230.00 / 230.00 грн.
827.Тест толерантності до глюкози
330.00 / 330.00 грн.
828.Фруктозамін (глікований альбумін)
180.00 / 180.00 грн.
829.Білок загальний
100.00 / 100.00 грн.
830.Альбумін
100.00 / 100.00 грн.
831.Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт
180.00 / 180.00 грн.
832.Залізо
110.00 / 110.00 грн.
833.Насичення трансферину залізом
260.00 / 260.00 грн.
834.Трансферин
190.00 / 190.00 грн.
835.Феритин
250.00 / 250.00 грн.
836.Витамін B 12
250.00 / 250.00 грн.
837.Фолієва кислота
250.00 / 250.00 грн.
2067.Вітамін Д загальний 25-ОН
440.00 / 440.00 грн.
839.Залізо (FE)
110.00 / 110.00 грн.
840.Кальцій
110.00 / 110.00 грн.
841.Кальцій іонізований
180.00 / 180.00 грн.
842.Кальцій у сечі ( добова сеча )
160.00 / 160.00 грн.
843.Магній
110.00 / 110.00 грн.
844.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
140.00 / 140.00 грн.
845.Фосфор неорганічний (РНО)
100.00 / 100.00 грн.
846.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)
290.00 / 290.00 грн.
847.Калій
110.00 / 110.00 грн.
848.Натрій
110.00 / 110.00 грн.
849.Хлор
110.00 / 110.00 грн.
850.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)в сечі
290.00 / 290.00 грн.
851.Калій (К) в сечі
110.00 / 110.00 грн.
852.Натрій (Na) в сечі
110.00 / 110.00 грн.
853.Хлор (Cl) в сечі
110.00 / 110.00 грн.
854.С-реактивний білок (СРБ) – кількісне визначення
120.00 / 120.00 грн.
855.Антистрептолізин-0 (кількісний показник)
120.00 / 120.00 грн.
856.Ревматоїдный фактор (РФ)
120.00 / 120.00 грн.
857.Ревмопроби (СРБ, АСЛ-О ,РФ)
300.00 / 300.00 грн.
859.Тропонін Т
240.00 / 240.00 грн.
860.Гомоцистеін (Україна)
430.00 / 430.00 грн.
2066.NT-proBNP
1230.00 / 1230.00 грн.
861.Креатинін
110.00 / 110.00 грн.
862.Сечова кислота
110.00 / 110.00 грн.
863.Сечовина
110.00 / 110.00 грн.
864.Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
300.00 / 300.00 грн.
865.Клубочкова фільтрація
245.00 / 245.00 грн.
866.Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ)
100.00 / 100.00 грн.
867.Вовчаночний антикоагулянт
390.00 / 390.00 грн.
868.Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком
150.00 / 150.00 грн.
869.Тромбі новий час (ТЧ)
110.00 / 110.00 грн.
870.Фібриноген за Клаусом (ФБ)
120.00 / 120.00 грн.
871.Коагулограма: ПЧ, ПТІ, INR, Відсоток протромбіну за Квіком, ТЧ,АЧТЧ, ФБ
360.00 / 360.00 грн.
2889.Д-димер
200.00 / 200.00 грн.
872.Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
230.00 / 230.00 грн.
873.Пролактин (ПРЛ)
230.00 / 230.00 грн.
874.Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
220.00 / 220.00 грн.
875.17-ОН— прогестерон
220.00 / 220.00 грн.
876.ДНЕА-s (дегідроепіандростерон-сульфат)
240.00 / 240.00 грн.
877.Естрадіол (Е2)
210.00 / 210.00 грн.
878.Прогестерон
220.00 / 220.00 грн.
879.Тестостерон вільний
260.00 / 260.00 грн.
880.Тестостерон загальний
220.00 / 220.00 грн.
881.Тестостерон-естрадіол зв`язуючий глобулін
220.00 / 220.00 грн.
882.Антимюллерів гормон
500.00 / 500.00 грн.
883.ТТГ (тиреотропний гормон)
190.00 / 190.00 грн.
884.FT3 (трийодтиронін вільний)
190.00 / 190.00 грн.
885.Т- 3 (трийодтиронін загальний)
190.00 / 190.00 грн.
886.FТ4 (тироксин вільний)
190.00 / 190.00 грн.
887.Т-4 (тироксин загальний)
190.00 / 190.00 грн.
888.Антитіла до тиреоїдної пероксидази (Анти-ТПО)
240.00 / 240.00 грн.
889.АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну)
230.00 / 230.00 грн.
890.РТН (паратгормон)
230.00 / 230.00 грн.
891.АТ до рецепторів ТТГ
430.00 / 430.00 грн.
892.АФП (альфа-фетопротеін) на вагітність
250.00 / 250.00 грн.
893.РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн А) (8-13 тиж.)
230.00 / 230.00 грн.
894.Естріол вільний
210.00 / 210.00 грн.
895.Прогестерон (вказати термін вагітності)
220.00 / 220.00 грн.
896.ХГЛ-β (хоріонічний гонадотропін) вагітність
230.00 / 230.00 грн.
897.Пренатальна діагностика в І триместрі (з 10 по 13 тиж) –РАРРА, вільн ХГЛ-β, для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA (Simens)
400.00 / 400.00 грн.
898.Пренатальна діагностика в ІІ – триместр (з 16 по 18 тиж) – комплекс «Альфа»: АФП, ХГЛ-β, вільний естріол для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA (Simens)
450.00 / 450.00 грн.
2921.Плацентарний лактоген
400.00 / 400.00 грн.
899.Соматомедин (ІПФР1)
350.00 / 350.00 грн.
900.Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
350.00 / 350.00 грн.
901.Кортизол
300.00 / 300.00 грн.
902.Гормон росту (СТГ, STH, Growth hormone)
225.00 / 225.00 грн.
2922.Прокальцитонін
830.00 / 830.00 грн.
903.АФП ( альфа-фетопротеїн)
250.00 / 250.00 грн.
904.TГ (тиреоглобулін)
230.00 / 230.00 грн.
905.Онкомаркер СА153
250.00 / 250.00 грн.
906.Онкомаркер СА199
250.00 / 250.00 грн.
907.Онкомаркер СА724
380.00 / 380.00 грн.
908.Онкомаркер СА125
240.00 / 240.00 грн.
909.НЕ 4
460.00 / 460.00 грн.
910.ROMA: ROMA-index,СA-125,HE4
610.00 / 610.00 грн.
912.PSA total (простато-специфічний антиген загальний)
240.00 / 240.00 грн.
913.СЕА (раково-ембріональний антиген)
250.00 / 250.00 грн.
914.ХГЛ-β (хоріонічний гонадотропін)
230.00 / 230.00 грн.
2923.Онкомаркер Cyfra СА 21-1
380.00 / 380.00 грн.
684.Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)
750.00 / 750.00 грн.
685.Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) + Загальний аналіз крові
850.00 / 850.00 грн.
767."Скринінг імуноглобулінів (IMM): Імуноглобулін E загальний (IgE Total), Імуноглобулін A (IgA), Імуноглобулін M (IgM), Імуноглобулін G (IgG)"
750.00 / 750.00 грн.
915.Імуноглобулін А (IgA)
190.00 / 190.00 грн.
916.Імуноглобулін Е загальний (IgE)
220.00 / 220.00 грн.
917.Імуноглобулін G (IgG)
190.00 / 190.00 грн.
918.Імуноглобулін М (IgМ)
190.00 / 190.00 грн.
919.Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti CCP)
480.00 / 480.00 грн.
2896.Визначення антитіл до Bordetella pertussis IgA
400.00 / 400.00 грн.
2897.Визначення антитіл до Bordetella pertussis IgG
330.00 / 330.00 грн.
2898.Визначення антитіл до Bordetella pertussis IgM
330.00 / 330.00 грн.
920.Chlamidia trachomatis антитіла IgG (хр. фаза)
240.00 / 240.00 грн.
921.Chlamidia trachomatis антитіла IgM (гостра фаза)
240.00 / 240.00 грн.
922.Chlamidia trachomatis антитіла IgA (гостра фаза)
290.00 / 290.00 грн.
923.Герпес simplex 1,2 тип, антитіла IgG (хронічна фаза)
220.00 / 220.00 грн.
924.Герпес simplex 1,2 тип, антитіла IgM (гостра фаза)
220.00 / 220.00 грн.
925.Цитомегаловірус, антитіла IgG (хронічна фаза)
220.00 / 220.00 грн.
926.Цитомегаловірус, антитіла IgM (гостра фаза)
220.00 / 220.00 грн.
927.Вірус краснухи (антитіла IgG)
220.00 / 220.00 грн.
928.Вірус краснухи (антитіла IgM)
220.00 / 220.00 грн.
929.Токсоплазма антитіла IgG (хронічна фаза)
220.00 / 220.00 грн.
930.Токсоплазма антитіла IgM (гостра фаза)
220.00 / 220.00 грн.
931.Вірус Епштейн-Бар VCA IgM
220.00 / 220.00 грн.
932.Вірус Епштейн-Бар VCA IgG
220.00 / 220.00 грн.
933.Вірус Епштейн-Бар ЕА IgG
200.00 / 200.00 грн.
934.Вірус Епштейн-Бар ЕBNA IgG
220.00 / 220.00 грн.
1040.Визначення антитіл Варіцела Зостер IgА
350.00 / 350.00 грн.
1059.Визначення антитіл Варіцела Зостер IgG
260.00 / 260.00 грн.
1093.Визначення антитіл до вірусу герпесу 2 типу IgG
220.00 / 220.00 грн.
2064.Визначення антитіл Варіцела Зостер IgM
260.00 / 260.00 грн.
935.Гепатит А IgG HAV (antiHAV IgG)
240.00 / 240.00 грн.
936.Гепатит А IgM HAV(anti HAV IgM )
270.00 / 270.00 грн.
937.Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)
280.00 / 280.00 грн.
938.Гепатит В антитіла до HbsAg ( IgG, анти – HbsAg)
290.00 / 290.00 грн.
939.Гепатит В HbеAg
280.00 / 280.00 грн.
940.Гепатит В антитіла до HbеAg (IgG, анти – HbеAg)
330.00 / 330.00 грн.
941.Гепатит В антитіла IgG до HbсAg
300.00 / 300.00 грн.
942.Гепатит В антитіла IgM до HbсAg
270.00 / 270.00 грн.
943.Гепатит С (антитіла IgG до HCV)
230.00 / 230.00 грн.
944.Гепатит С (антитіла IgM до HCV)
230.00 / 230.00 грн.
945.Гепатит С антитіла IgG до coreAg, N53,N54,N55 HSV
440.00 / 440.00 грн.
764.Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1\2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл до T/Pallidum (IgG)/ Визначення Hbs-антигену (HBsAg)
850.00 / 850.00 грн.
946.Хеликобактер (антитіла IgА)
230.00 / 230.00 грн.
947.Хеликобактер (антитіла IgG)
230.00 / 230.00 грн.
948.Лямблії (антитіла Ig (G, А,М)
300.00 / 300.00 грн.
949.Діагностика сифілісу (антитела IgG до T.Pallidum)
300.00 / 300.00 грн.
2535.Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori IgA
215.00 / 215.00 грн.
2899.Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1
310.00 / 310.00 грн.
2900.Визначення антитіл до до збудника Кору (IgG)
280.00 / 280.00 грн.
2901.Визначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgG)
290.00 / 290.00 грн.
2902.Визначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgM)
290.00 / 290.00 грн.
2903.Визначення антитіл до Mycoplasma pneumoniae (IgG)
220.00 / 220.00 грн.
2904.Визначення антитіл до Mycoplasma pneumoniae (IgM)
220.00 / 220.00 грн.
950.Опісторхоз (антитіла IgG)
270.00 / 270.00 грн.
951.Трихінел (антитіла IgG)
310.00 / 310.00 грн.
952.Аскарид (антитіла IgG)
470.00 / 470.00 грн.
953.Токсокари (антитіла IgG)
360.00 / 360.00 грн.
954.Ехінококи (антитіла IgG)
310.00 / 310.00 грн.
955.Мікрокультуральна діагностика М.hominis, U.urealiticum (DUO)
430.00 / 430.00 грн.
956.Мікрокультуральна експрес діагностика умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту системою "AF Genital"
510.00 / 510.00 грн.
957.Мікрокультуральна експрес діагностика умовно-патогенної мікрофлорисечового тракту системою "Urin System Plus"
510.00 / 510.00 грн.
958.Загальний розгорнутий аналіз венозно/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів
220.00 / 220.00 грн.
959.Загальний розгорнутий аналіз венозно/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула ТА ретикулоцити
240.00 / 240.00 грн.
960.Загальний розгорнутий аналіз венозно/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові
180.00 / 180.00 грн.
627.Визначення групи крові (АВО) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed(Швейцарія)
230.00 / 230.00 грн.
961.Альбумін в сечі. Сеча добова. Мікроальбумінурія (вказати діурез)
190.00 / 190.00 грн.
962.Альбумін в сечі.Сеча ранкова.Мікроальб/Креатінін
190.00 / 190.00 грн.
963.Альфа-амілаза сечі
110.00 / 110.00 грн.
964.Білок в добовій сечі
110.00 / 110.00 грн.
965.Визначення кетонів в сечі
110.00 / 110.00 грн.
966.Глюкоза в сечі
110.00 / 110.00 грн.
967.Двостаканна проба сечі
210.00 / 210.00 грн.
968.Загальний аналіз сечі
140.00 / 140.00 грн.
969.Кальцій у сечі ( добова сеча )
160.00 / 160.00 грн.
970.Креатинін в сечі (добова сеча) вказати вагу пацієнта на діурез
110.00 / 110.00 грн.
971.Сеча за Зимницьким
110.00 / 110.00 грн.
972.Сеча за Нечипоренком
120.00 / 120.00 грн.
973.Сечова кислота в добовій сечі
110.00 / 110.00 грн.
974.Сечовина в добовій сечі (діурез)
110.00 / 110.00 грн.
975.Тристаканна проба сечі
280.00 / 280.00 грн.
976.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
140.00 / 140.00 грн.
765.Назоцитограма
180.00 / 180.00 грн.
977.Кольпоцитологічне дослідження( 1 досл.)
130.00 / 130.00 грн.
978.Мікроскопія біологічного матеріалу на наявність демодексу
220.00 / 220.00 грн.
979.Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби
200.00 / 200.00 грн.
980.Мікроскопія секрету простати
150.00 / 150.00 грн.
981.Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок
160.00 / 160.00 грн.
982.Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків
160.00 / 160.00 грн.
983.Цитоморфологічне дослідження матеріалу
270.00 / 270.00 грн.
984.Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок,виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз
265.00 / 265.00 грн.
985.Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень
500.00 / 500.00 грн.
986.Бактеріоскопичне дослідження виділень із сечостатевих органів (д/д гонореї)
180.00 / 180.00 грн.
987.ПАП - тест
260.00 / 260.00 грн.
1026.Загальний аналіз мокроти
100.00 / 100.00 грн.
2905.ПАП-тест методом рідинної цитології
470.00 / 470.00 грн.
988.Аналіз калу (копрограма)
190.00 / 190.00 грн.
989.Аналіз калу на гельмінти та найпростіші
190.00 / 190.00 грн.
990.Аналіз перинанального зішкрябу на енетеробіоз
170.00 / 170.00 грн.
991.Аналіз калу на приховану кров
220.00 / 220.00 грн.
992.Педіатрична панель, 20 алергенів
1000.00 / 1000.00 грн.
993.Респіраторна панель, 20 алергенів
1000.00 / 1000.00 грн.
994.Харчова панель, 20 алергенів
1000.00 / 1000.00 грн.
995.Змішана панель, 20 алергенів
1000.00 / 1000.00 грн.
2908.Виявлення РНК вірусу SARS-COV-2 (назофарінгеальний зішкряб) 24 год
600.00 / 600.00 грн.
2909.Виявлення РНК вірусу SARS-COV-2 (назофарінгеальний зішкряб) 9 год
1000.00 / 1000.00 грн.
2910.Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-COV-2
400.00 / 400.00 грн.
2911.Визначення антитіл класу М до вірусу SARS-COV-2
400.00 / 400.00 грн.
2912.Визначення антитіл класу А до вірусу SARS-COV-2
400.00 / 400.00 грн.
2913.Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-COV-2 QuantiSpike
400.00 / 400.00 грн.
2914.Пакет post-COVID: Загальний аналіз крові, коагулограма, печінкові проби, креатинін, сечовина, ліпідограма, С-реактивний протеїн, індекс НОМА, глікований гемоглобін, антитіла на SARS-COV-2 IgG, антитіла на SARS-COV-2 IgМ
3120.00 / 3120.00 грн.
2915.Пакет post-COVID розширений: Загальний аналіз крові, коагулограма, Д-димер, печінкові проби, загальний білок, креатинін, сечовина, ліпідограма, С-реактивний протеїн, індекс НОМА, глікований гемоглобін, фруктозамін, трансферин, фер
5140.00 / 5140.00 грн.
2916.Пакет SARS-COV-2 загальний: Виявлення РНК вірусу SARS-COV-2, антитіла на SARS-COV-2 IgG, антитіла на SARS-COV-2 IgМ
1330.00 / 1330.00 грн.
996.Вірус гепатиту А (HAV-DNA) якісний аналіз (плазма крові)
440.00 / 440.00 грн.
997.Вірус гепатиту А (HAV-DNA) якісний аналіз (фекалії)
350.00 / 350.00 грн.
998.Вірус гепатиту В (HВV-DNA) кількісний аналіз
880.00 / 880.00 грн.
999.Вірус гепатиту В (HВV-DNA) якісний аналіз
580.00 / 580.00 грн.
1000.Вірус гепатиту С (HСV-DNA) кількісний аналіз
1250.00 / 1250.00 грн.
1001.Вірус гепатиту С (HСV-DNA) якісний аналіз + генотипування 1а, 1b, 2, 3a,4
1100.00 / 1100.00 грн.
1002.Вірус гепатиту С (HСV-DNA) якісний аналіз
540.00 / 540.00 грн.
1003.Вірус гепатиту D (HDV-DNA) якісний аналіз
410.00 / 410.00 грн.
766.Андрофлор (дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків)
1250.00 / 1250.00 грн.
1004.Chlamidia trachomatis (DNA) якісний аналіз ( у/г зішкряб)
290.00 / 290.00 грн.
1005.Chlamidia trachomatis (DNA) якісний аналіз ( зішкряб слизової ротоглотки)
290.00 / 290.00 грн.
1006.Chlamidia trachomatis (DNA) якісний аналіз (1 порція сечі)
290.00 / 290.00 грн.
1007.Chlamidia trachomatis (DNA) якісний аналіз (секрет простати)
290.00 / 290.00 грн.
1008.Neisseria gonorrhоeaе (якісний аналіз, у/г зішкріб, сеча, біоптат)
250.00 / 250.00 грн.
1009.Neisseria gonorrhоeaе (якісний аналіз, зішкряб слизової ротоглотки)
250.00 / 250.00 грн.
1010.Neisseria gonorrhоeaе (якісний аналіз,1 порція сечі)
250.00 / 250.00 грн.
1011.Neisseria gonorrhоeaе (якісний аналіз, секрет простати)
250.00 / 250.00 грн.
1012.Trihomonas vaginalis (якісний аналіз, у/г зішкріб) ПЦР
250.00 / 250.00 грн.
1013.Trihomonas vaginalis (якісний аналіз,1ша порція сечі) ПЦР
250.00 / 250.00 грн.
1014.Trihomonas vaginalis (якісний аналіз, секрет простати) ПЦР
250.00 / 250.00 грн.
1015.Micoplazma genitalium (DNA) якісний аналіз (у/г зішкряб)
250.00 / 250.00 грн.
1016.Micoplazma genitalium (DNA) якісний аналіз (1ша порція сечі)
250.00 / 250.00 грн.
1017.Micoplazma genitalium (DNA) якісний аналіз (секрет простати)
250.00 / 250.00 грн.
1018.Micoplazma hominis (DNA) якісний аналіз (у/ зішкряб)
250.00 / 250.00 грн.
1019.Micoplazma hominis (DNA) якісний аналіз (1ша порція сечі)
250.00 / 250.00 грн.
1020.Micoplazma hominis (DNA) якісний аналіз (секрет простати)
250.00 / 250.00 грн.
1021.Ureaplazma species (DNA) якісний аналіз у/г зішкряб)
250.00 / 250.00 грн.
1022.Ureaplazma species (DNA) якісний аналіз (1ша порція сечі)
250.00 / 250.00 грн.
1023.Ureaplazma species (DNA) якісний аналіз (секрет простати)
250.00 / 250.00 грн.
1024.Визначення виду Ureaplazma (U.parvum| U.urealyticum DNA) якісний аналіз + диференціація( у/г зішкряб)
250.00 / 250.00 грн.
1025.Визначення виду Ureaplazma (U.parvum| U.urealyticum DNA) якісний аналіз + диференціація(зішкряб слизової ротоглотки)
250.00 / 250.00 грн.
1026.Визначення виду Ureaplazma (U.parvum| U.urealyticum DNA) якісний аналіз + диференціація(зішкряб слизової прямої кишки)
250.00 / 250.00 грн.
1027.Визначення виду Ureaplazma (U.parvum| U.urealyticum DNA) якісний аналіз + диференціація(1ша порція сечі)
250.00 / 250.00 грн.
1028.Визначення виду Ureaplazma (U.parvum| U.urealyticum DNA) якісний аналіз + диференціація( секрет простати)
250.00 / 250.00 грн.
1029.Candida albicans (DNA) якісний аналіз (у/г зішкряб)
320.00 / 320.00 грн.
1030.Candida albicans (DNA) якісний аналіз (зішкряб слизової ротоглотки)
320.00 / 320.00 грн.
1031.Candida albicans (DNA) якісний аналіз (1ша порція сечі)
320.00 / 320.00 грн.
1032.Gardnerella vaginalis (DNA) якісний аналіз
250.00 / 250.00 грн.
1033.Пакет 1.Candida albicans,candida glabrata, candida krusei (DNA) якісний аналіз+ диференціація (у/г зішкряб, зішкряб слизової ротоглотки, 1 порція сечі, секрет простати)
750.00 / 750.00 грн.
1034.Пакет 2. Ch. Trachomatis (ureaplasma sp.)M/ hominis DNA якісний аналіз+ диференціація (у/г зішкряб, зішкряб слизової ротоглотки, 1 порція сечі, секрет простати)
750.00 / 750.00 грн.
1035.Пакет 3. ДНК внутрішньоклітинних збудників Ch. Trachomatis (ureaplasma sp.)M/ hominis/M.genitalium якісний аналіз + диференціація
990.00 / 990.00 грн.
1036.Пакет 4. ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій Trichomonas vaginalis,neisseria gonorroeae,Gardnerella vaginalis,CMV,HSV 1/2
1300.00 / 1300.00 грн.
2906.Фемофлор скрін (дослідження біоценозу у/г тракту жінок)
850.00 / 850.00 грн.
1037.Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генатипи) DNA кількісний аналіз
540.00 / 540.00 грн.
1038.Вірус папіломи HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 високоонкогенні (зішкріб, сеча, біоптат) якісний аналіз+генотипування
650.00 / 650.00 грн.
1039.Вірус папіломи низького консерогенного ризику 6, 11 генотипи (зішкріп, сеча, біоптат) якісний аналіз+генотипування
450.00 / 450.00 грн.
1041.Цитомегаловірус CMV DNA(кількісне визначення,кров, плазма, сеча, слина,ліквор, мазок з ротоглотки)
330.00 / 330.00 грн.
1042.Цитомегаловірус, DNA (ЯКІСНИЙ аналіз, зішкріб, сеча, біоптат, кров )
310.00 / 310.00 грн.
1043.Вірус Епштейна-Барр (ЕBV-DNA) кількісний аналіз
330.00 / 330.00 грн.
1044.Вірус простого герпесу 1 та 2 типів(HSV1/2-DNA) якісний аналіз
310.00 / 310.00 грн.
1045.ПЦР, діагносьтика туберкульозу Mycobacterium tuberculosis compleex (DNA M.tuberculosis+M.bosisafrikanium+M.microti+M.canetti+M.pinipedii)якісний аналіз
740.00 / 740.00 грн.
1046.Токсоплазма gondii (DNA)якісний аналіз, кров, ліквор
300.00 / 300.00 грн.
643.Чутливість до бактеріофагів
50.00 / 50.00 грн.
1047.Дослідження бактеріологічне мікрофлори НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ з визначенням чутливості до антибіотиків
450.00 / 450.00 грн.
1048.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ГЛОТКИ з визначенням чутливості до антибіотиків
400.00 / 400.00 грн.
1049.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ШКІРИ з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1050.Дослідження бактеріологічне мікрофлори КОН'ЮКТИВИ з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1051.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ВМІСТУ РАН з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1052.Дослідження на BL (дифтерію) мазок з носу та зіву
750.00 / 750.00 грн.
1053.Дослідження бактеріологічне мікрофлори СЕЧІ з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1054.Дослідження бактеріологічне мікрофлори на наявність збудників ГОСТРИХ КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
360.00 / 360.00 грн.
1055.Дослідження бактеріологічне КРОВІ на стерильність
360.00 / 360.00 грн.
1057.Дослідження бактеріологічне КАЛУ на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотеків
450.00 / 450.00 грн.
1058.Дослідження бактеріологічне КАЛУ на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків
600.00 / 600.00 грн.
1060.Дослідження бактеріологічне УРОГЕНІТАЛЬНИХ мазків з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1061.Дослідження бактеріологічне СОКА ПРОСТАТИ, еякулянту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1062.Дослідження бактеріологічне ЖОВЧІ на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1063.Дослідження бактеріологічне ГРУДНОГО МОЛОКА на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1064.Дослідження бактеріологічне МОКРОТИ, відділяємого з носу та зіву на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1065.ВАРТІСТЬ ЗАБОРУ МАТЕРІАЛУ
30.00 / 30.00 грн.
2556.Піурія. Цистит. Пієлонефрит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp., з антимікотикограмою з МІС
1350.00 / 1350.00 грн.
2907.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ВУХА з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.