Найцінніше – здоров'я, і його можна
довірити лише професіоналам

Гарячі пропозиції-30%

Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Дослідження у лабораторії Діагностика (Україна)

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
140.00 / 140.00 грн.
801.Альфа-амілаза
130.00 / 130.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
130.00 / 130.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
140.00 / 140.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
140.00 / 140.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
140.00 / 140.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
240.00 / 240.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
140.00 / 140.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
150.00 / 150.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
130.00 / 130.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
730.00 / 730.00 грн.
811.Холінестераза
130.00 / 130.00 грн.
2063.BIO "Біохімічний скринінг"
1920.00 / 1920.00 грн.
812.Аполіпопротеїн А1 (АРО-А1)
160.00 / 160.00 грн.
813.Аполіпопротеїн В (АРО-В)
160.00 / 160.00 грн.
814.Пакет ХТЛ – Ліпідограмма (холестерин + тригліцериди + ліпопротеїди фракційно:ЛПВЩ/ЛПНЩ/ЛПДНЩ)
550.00 / 550.00 грн.
815.Тригліцериди (ТГ)
130.00 / 130.00 грн.
816.Холестерин (ХС)
130.00 / 130.00 грн.
817.Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ)
130.00 / 130.00 грн.
818.Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(ХС ЛПНЩ)
130.00 / 130.00 грн.
2061.CARD "Серце і судини"
1670.00 / 1670.00 грн.
2065.VAGA "Проблема ваги"
1370.00 / 1370.00 грн.
819.Білірубін загальний
130.00 / 130.00 грн.
820.Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
210.00 / 210.00 грн.
821.Білірубін прямий
130.00 / 130.00 грн.
822.HbA1c (глікований гемоглобін)
260.00 / 260.00 грн.
823.Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)
150.00 / 150.00 грн.
824.Індекси Каро і НОМА (Homeostatic Model Assessment) (інсулін, глюкоз — гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)
360.00 / 360.00 грн.
825.Інсулін
250.00 / 250.00 грн.
826.С – пептид
260.00 / 260.00 грн.
827.Тест толерантності до глюкози
375.00 / 375.00 грн.
828.Фруктозамін (глікований альбумін)
210.00 / 210.00 грн.
2068.D1 "Контроль діабету"
830.00 / 830.00 грн.
2069.D2"Діагностика діабету"
1220.00 / 1220.00 грн.
829.Білок загальний
130.00 / 130.00 грн.
830.Альбумін
110.00 / 110.00 грн.
831.Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт
220.00 / 220.00 грн.
832.Залізо
140.00 / 140.00 грн.
833.Насичення трансферину залізом
310.00 / 310.00 грн.
834.Трансферин
220.00 / 220.00 грн.
835.Феритин
280.00 / 280.00 грн.
2070.А1 "Діагностика анемії"
570.00 / 570.00 грн.
2071.А3 "Діагностика анемії +"
1340.00 / 1340.00 грн.
839.Залізо (FE)
140.00 / 140.00 грн.
840.Кальцій
120.00 / 120.00 грн.
841.Кальцій іонізований
210.00 / 210.00 грн.
842.Кальцій у сечі ( добова сеча )
150.00 / 150.00 грн.
843.Магній
130.00 / 130.00 грн.
844.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
150.00 / 150.00 грн.
845.Фосфор неорганічний (РНО)
110.00 / 110.00 грн.
846.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)
340.00 / 340.00 грн.
847.Калій
140.00 / 140.00 грн.
848.Натрій
140.00 / 140.00 грн.
849.Хлор
140.00 / 140.00 грн.
850.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)в сечі
330.00 / 330.00 грн.
851.Калій (К) в сечі
130.00 / 130.00 грн.
852.Натрій (Na) в сечі
130.00 / 130.00 грн.
853.Хлор (Cl) в сечі
130.00 / 130.00 грн.
2062.BI4 " Обмін неорганічних речовин"
470.00 / 470.00 грн.
854.С-реактивний білок (СРБ) – кількісне визначення
140.00 / 140.00 грн.
855.Антистрептолізин-0 (кількісний показник)
150.00 / 150.00 грн.
856.Ревматоїдный фактор (РФ)
150.00 / 150.00 грн.
857.Ревмопроби (СРБ, АСЛ-О ,РФ)
370.00 / 370.00 грн.
859.Тропонін Т
280.00 / 280.00 грн.
860.Гомоцистеін (Україна)
480.00 / 480.00 грн.
2066.NT-proBNP
1350.00 / 1350.00 грн.
2108.R1 "Ревмапроби"
710.00 / 710.00 грн.
2109.R4 2 "Здорові суглоби + "
1900.00 / 1900.00 грн.
2110.R5 "Здорові суглоби"
990.00 / 990.00 грн.
861.Креатинін
140.00 / 140.00 грн.
862.Сечова кислота
140.00 / 140.00 грн.
863.Сечовина
130.00 / 130.00 грн.
864.Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
340.00 / 340.00 грн.
865.Клубочкова фільтрація
300.00 / 300.00 грн.
866.Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ)
120.00 / 120.00 грн.
867.Вовчаночний антикоагулянт
440.00 / 440.00 грн.
868.Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком
180.00 / 180.00 грн.
869.Тромбі новий час (ТЧ)
120.00 / 120.00 грн.
870.Фібриноген за Клаусом (ФБ)
150.00 / 150.00 грн.
871.Коагулограма: ПЧ, ПТІ, INR, Відсоток протромбіну за Квіком, ТЧ,АЧТЧ, ФБ
400.00 / 400.00 грн.
2889.Д-димер
230.00 / 230.00 грн.
836.Витамін B 12
290.00 / 290.00 грн.
837.Фолієва кислота
280.00 / 280.00 грн.
2067.Вітамін Д загальний 25-ОН
490.00 / 490.00 грн.
872.Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
260.00 / 260.00 грн.
873.Пролактин (ПРЛ)
260.00 / 260.00 грн.
874.Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
250.00 / 250.00 грн.
875.17-ОН— прогестерон
250.00 / 250.00 грн.
876.ДНЕА-s (дегідроепіандростерон-сульфат)
280.00 / 280.00 грн.
877.Естрадіол (Е2)
240.00 / 240.00 грн.
878.Прогестерон
250.00 / 250.00 грн.
879.Тестостерон вільний
300.00 / 300.00 грн.
880.Тестостерон загальний
250.00 / 250.00 грн.
881.Тестостерон-естрадіол зв`язуючий глобулін
250.00 / 250.00 грн.
882.Антимюллерів гормон
560.00 / 560.00 грн.
2082.ROS2 "Контроль росту та репродукції"
1940.00 / 1940.00 грн.
2111.F1 "Репродуктивне жіноче здоров'я"
1650.00 / 1650.00 грн.
2112.F2 "Репродуктивне чоловіче здоров'я"
2200.00 / 2200.00 грн.
2113.F3 "Оцінка оваріального резерву"
1020.00 / 1020.00 грн.
2115.F6 "Діагностика гіперандрогенних станів"
980.00 / 980.00 грн.
883.ТТГ (тиреотропний гормон)
220.00 / 220.00 грн.
884.FT3 (трийодтиронін вільний)
220.00 / 220.00 грн.
885.Т- 3 (трийодтиронін загальний)
220.00 / 220.00 грн.
886.FТ4 (тироксин вільний)
220.00 / 220.00 грн.
887.Т-4 (тироксин загальний)
220.00 / 220.00 грн.
888.Антитіла до тиреоїдної пероксидази (Анти-ТПО)
270.00 / 270.00 грн.
889.АТТГ (антитіла до тиреоглобуліну)
260.00 / 260.00 грн.
890.РТН (паратгормон)
260.00 / 260.00 грн.
891.АТ до рецепторів ТТГ
480.00 / 480.00 грн.
2073.MD "Чоловіче здоров'я"
2880.00 / 2880.00 грн.
2074.TI1 "Скринінг щитоподібної залози"
630.00 / 630.00 грн.
2075.TI2 "Діагностика аутоімунного процесу"
720.00 / 720.00 грн.
2076.TI3 "Контроль аутоімунного процесу"
680.00 / 680.00 грн.
2077.TI4 "Контроль стану щитоподібної залози
1140.00 / 1140.00 грн.
2078.TI5 "Скринінг щитоподібної залози+"
1800.00 / 1800.00 грн.
2079.TI6 "Скринінг аутомунних захворювань щитоподібної залози "
1090.00 / 1090.00 грн.
2080.TI7 "Моніторинг раку щитоподібної залози"
1140.00 / 1140.00 грн.
892.АФП (альфа-фетопротеін) на вагітність
280.00 / 280.00 грн.
893.РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн А) (8-13 тиж.)
260.00 / 260.00 грн.
894.Естріол вільний
230.00 / 230.00 грн.
895.Прогестерон (вказати термін вагітності)
250.00 / 250.00 грн.
896.ХГЛ-β (хоріонічний гонадотропін) вагітність
260.00 / 260.00 грн.
897.Пренатальна діагностика в І триместрі (з 10 по 13 тиж) –РАРРА, вільн ХГЛ-β, для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA (Simens)
490.00 / 490.00 грн.
898.Пренатальна діагностика в ІІ – триместр (з 16 по 18 тиж) – комплекс «Альфа»: АФП, ХГЛ-β, вільний естріол для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA (Simens)
530.00 / 530.00 грн.
2921.Плацентарний лактоген
410.00 / 410.00 грн.
899.Соматомедин (ІПФР1)
360.00 / 360.00 грн.
900.Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
390.00 / 390.00 грн.
901.Кортизол
340.00 / 340.00 грн.
902.Гормон росту (СТГ, STH, Growth hormone)
250.00 / 250.00 грн.
2081.ROS1 "Фактори зростання"
580.00 / 580.00 грн.
2114.F4 "Діагностика гіпоталамо-гіпофізарної недостатності"
1550.00 / 1550.00 грн.
2922.Прокальцитонін
930.00 / 930.00 грн.
903.АФП ( альфа-фетопротеїн)
280.00 / 280.00 грн.
904.TГ (тиреоглобулін)
260.00 / 260.00 грн.
905.Онкомаркер СА153
280.00 / 280.00 грн.
906.Онкомаркер СА199
280.00 / 280.00 грн.
907.Онкомаркер СА724
420.00 / 420.00 грн.
908.Онкомаркер СА125
270.00 / 270.00 грн.
909.НЕ 4
510.00 / 510.00 грн.
910.ROMA: ROMA-index,СA-125,HE4
730.00 / 730.00 грн.
912.PSA total (простато-специфічний антиген загальний)
260.00 / 260.00 грн.
913.СЕА (раково-ембріональний антиген)
270.00 / 270.00 грн.
914.ХГЛ-β (хоріонічний гонадотропін)
260.00 / 260.00 грн.
2072.FD "Жіноче здоров"я"
3830.00 / 3830.00 грн.
2083.ON1 "Діагностика раку молочної залози"
530.00 / 530.00 грн.
2084.ON2 "Діагностика раку яєчника"
1400.00 / 1400.00 грн.
2085.ON3 "Онкоскринінг жіночий"
2050.00 / 2050.00 грн.
2086.ON4 "Онкоскринінг жіночий +"
2690.00 / 2690.00 грн.
2087.O5 "Онкоскринінг передміхурової залози"
670.00 / 670.00 грн.
2088.O6 "Онкоскринінг чоловічий"
770.00 / 770.00 грн.
2089.O7 "Скринінг ШКТ"
1190.00 / 1190.00 грн.
2090.O8 "Чоловіча онкологічна панель"
930.00 / 930.00 грн.
2091.09 "Чоловіча онкологічна панель +"
2090.00 / 2090.00 грн.
2092.010 "Онкомаркери ШКТ"
1190.00 / 1190.00 грн.
2121.Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA), простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA), коеф. вільн./заг. PSA
430.00 / 430.00 грн.
2923.Онкомаркер Cyfra СА 21-1
430.00 / 430.00 грн.
684.Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG)
750.00 / 750.00 грн.
685.Комплексне визначення імунного статусу з використанням моноклональних (Моноклони на 5 субпопуляцій клітин, фагоцитоз, ЦИК, імуноглобуліни класів IgA, IgM, IgG) + Загальний аналіз крові
850.00 / 850.00 грн.
767."Скринінг імуноглобулінів (IMM): Імуноглобулін E загальний (IgE Total), Імуноглобулін A (IgA), Імуноглобулін M (IgM), Імуноглобулін G (IgG)"
880.00 / 880.00 грн.
915.Імуноглобулін А (IgA)
220.00 / 220.00 грн.
916.Імуноглобулін Е загальний (IgE)
260.00 / 260.00 грн.
917.Імуноглобулін G (IgG)
220.00 / 220.00 грн.
918.Імуноглобулін М (IgМ)
220.00 / 220.00 грн.
919.Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti CCP)
530.00 / 530.00 грн.
920.Chlamidia trachomatis антитіла IgG (хр. фаза)
300.00 / 300.00 грн.
921.Chlamidia trachomatis антитіла IgM (гостра фаза)
300.00 / 300.00 грн.
922.Chlamidia trachomatis антитіла IgA (гостра фаза)
360.00 / 360.00 грн.
2096.I5 "Діагностика хламідіозу"
920.00 / 920.00 грн.
2093.I1 "TORCH інфекції (IgG)
1050.00 / 1050.00 грн.
2094.I2 "TORCH інфекції (IgM)
1050.00 / 1050.00 грн.
2095.I3 "TORCH інфекції ( IgG+IgM)
2090.00 / 2090.00 грн.
2097.I6 "TORCH інфекції (IgG+IgM) +"
2400.00 / 3010.00 грн.
923.Герпес simplex 1,2 тип, антитіла IgG (хронічна фаза)
270.00 / 270.00 грн.
924.Герпес simplex 1,2 тип, антитіла IgM (гостра фаза)
270.00 / 270.00 грн.
925.Цитомегаловірус, антитіла IgG (хронічна фаза)
280.00 / 280.00 грн.
926.Цитомегаловірус, антитіла IgM (гостра фаза)
280.00 / 280.00 грн.
1040.Визначення антитіл Варіцела Зостер IgА
450.00 / 450.00 грн.
1059.Визначення антитіл Варіцела Зостер IgG
320.00 / 320.00 грн.
1093.Визначення антитіл до вірусу герпесу 2 типу IgG
270.00 / 270.00 грн.
2064.Визначення антитіл Варіцела Зостер IgM
320.00 / 320.00 грн.
927.Вірус краснухи (антитіла IgG)
270.00 / 270.00 грн.
928.Вірус краснухи (антитіла IgM)
270.00 / 270.00 грн.
929.Токсоплазма антитіла IgG (хронічна фаза)
280.00 / 280.00 грн.
930.Токсоплазма антитіла IgM (гостра фаза)
280.00 / 280.00 грн.
2896.Визначення антитіл до Bordetella pertussis IgA
550.00 / 550.00 грн.
2897.Визначення антитіл до Bordetella pertussis IgG
460.00 / 460.00 грн.
2898.Визначення антитіл до Bordetella pertussis IgM
450.00 / 450.00 грн.
931.Вірус Епштейн-Бар VCA IgM
350.00 / 350.00 грн.
932.Вірус Епштейн-Бар VCA IgG
270.00 / 270.00 грн.
933.Вірус Епштейн-Бар ЕА IgG
270.00 / 270.00 грн.
934.Вірус Епштейн-Бар ЕBNA IgG
270.00 / 270.00 грн.
2098.I7 "Діагностика Епштейн-Барр вірусної інфекції"
1230.00 / 1230.00 грн.
2099.H1 "Скринінг вірусних гепатитів"
1650.00 / 1650.00 грн.
2100.H2 "Діагностика гепатиту В"
2700.00 / 2700.00 грн.
2101.H7 "Діагностика гепатиту С"
1250.00 / 1250.00 грн.
2102.H8 "Розширена діагностика гепатитів"
3780.00 / 3780.00 грн.
935.Гепатит А IgG HAV (antiHAV IgG)
320.00 / 320.00 грн.
936.Гепатит А IgM HAV(anti HAV IgM )
320.00 / 320.00 грн.
937.Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)
350.00 / 350.00 грн.
938.Гепатит В антитіла до HbsAg ( IgG, анти – HbsAg)
370.00 / 370.00 грн.
939.Гепатит В HbеAg
400.00 / 400.00 грн.
940.Гепатит В антитіла до HbеAg (IgG, анти – HbеAg)
410.00 / 410.00 грн.
942.Гепатит В антитіла IgM до HbcAg
340.00 / 340.00 грн.
992.Визначення антитіл до HB-core антигену (IgG+IgM)
370.00 / 370.00 грн.
943.Гепатит С (антитіла IgG до HCV)
300.00 / 300.00 грн.
944.Гепатит С (антитіла IgM до HCV)
290.00 / 290.00 грн.
945.Гепатит С антитіла IgG до coreAg, N53,N54,N55 HSV
550.00 / 550.00 грн.
764.Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1\2 та антигену р24 ВІЛ-1, визначення антитіл до T/Pallidum (IgG)/ Визначення Hbs-антигену (HBsAg)
1040.00 / 1040.00 грн.
946.Хеликобактер (антитіла IgА)
290.00 / 290.00 грн.
947.Хеликобактер (антитіла IgG)
280.00 / 280.00 грн.
948.Лямблії (антитіла Ig (G, А,М)
380.00 / 380.00 грн.
949.Діагностика сифілісу (антитела IgG до T.Pallidum)
360.00 / 360.00 грн.
2899.Одночасне визначення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1
380.00 / 380.00 грн.
2900.Визначення антитіл до до збудника Кору (IgG)
320.00 / 320.00 грн.
2901.Визначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgG)
360.00 / 360.00 грн.
2902.Визначення антитіл до Borrelia burgdorferi (IgM)
360.00 / 360.00 грн.
2903.Визначення антитіл до Mycoplasma pneumoniae (IgG)
300.00 / 300.00 грн.
2904.Визначення антитіл до Mycoplasma pneumoniae (IgM)
300.00 / 300.00 грн.
950.Опісторхоз (антитіла IgG)
330.00 / 330.00 грн.
951.Трихінел (антитіла IgG)
380.00 / 380.00 грн.
952.Аскарид (антитіла IgG)
560.00 / 560.00 грн.
953.Токсокари (антитіла IgG)
440.00 / 440.00 грн.
954.Ехінококи (антитіла IgG)
380.00 / 380.00 грн.
2116.G1 "Гельмінти"
1320.00 / 1320.00 грн.
2117.G2 "Гельмінти +"
2350.00 / 2350.00 грн.
955.Мікрокультуральна діагностика М.hominis, U.urealiticum (DUO)
520.00 / 520.00 грн.
956.Мікрокультуральна експрес діагностика умовно-патогенної мікрофлори урогенітального тракту системою "AF Genital"
570.00 / 570.00 грн.
957.Мікрокультуральна експрес діагностика умовно-патогенної мікрофлорисечового тракту системою "Urin System Plus"
570.00 / 570.00 грн.
958.Загальний розгорнутий аналіз венозно/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів
230.00 / 230.00 грн.
959.Загальний розгорнутий аналіз венозно/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула ТА ретикулоцити
250.00 / 250.00 грн.
960.Загальний розгорнутий аналіз венозно/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові
210.00 / 210.00 грн.
627.Визначення групи крові (АВО) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed(Швейцарія)
260.00 / 260.00 грн.
961.Альбумін в сечі. Сеча добова. Мікроальбумінурія (вказати діурез)
220.00 / 220.00 грн.
962.Альбумін в сечі.Сеча ранкова.Мікроальб/Креатінін
220.00 / 220.00 грн.
963.Альфа-амілаза сечі
130.00 / 130.00 грн.
964.Білок в добовій сечі
130.00 / 130.00 грн.
965.Визначення кетонів в сечі
130.00 / 130.00 грн.
966.Глюкоза в сечі
130.00 / 130.00 грн.
967.Двостаканна проба сечі
240.00 / 240.00 грн.
968.Загальний аналіз сечі
180.00 / 180.00 грн.
969.Кальцій у сечі ( добова сеча )
150.00 / 150.00 грн.
970.Креатинін в сечі (добова сеча) вказати вагу пацієнта на діурез
130.00 / 130.00 грн.
971.Сеча за Зимницьким
130.00 / 130.00 грн.
972.Сеча за Нечипоренком
150.00 / 150.00 грн.
973.Сечова кислота в добовій сечі
130.00 / 130.00 грн.
974.Сечовина в добовій сечі (діурез)
130.00 / 130.00 грн.
975.Тристаканна проба сечі
320.00 / 320.00 грн.
976.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
150.00 / 150.00 грн.
765.Назоцитограма
210.00 / 210.00 грн.
977.Кольпоцитологічне дослідження( 1 досл.)
160.00 / 160.00 грн.
978.Мікроскопія біологічного матеріалу на наявність демодексу
260.00 / 260.00 грн.
979.Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби
230.00 / 230.00 грн.
980.Мікроскопія секрету простати
170.00 / 170.00 грн.
981.Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок
180.00 / 180.00 грн.
982.Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків
180.00 / 180.00 грн.
983.Цитоморфологічне дослідження матеріалу
310.00 / 310.00 грн.
984.Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок,виділення ЛОР-органів), а також виділень з молочних залоз
310.00 / 310.00 грн.
985.Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, ендоскопічного матеріалу, відбитки поверхневих пухлин та пухлиноподібних утворень
350.00 / 350.00 грн.
986.Бактеріоскопичне дослідження виділень із сечостатевих органів (д/д гонореї)
220.00 / 220.00 грн.
987.ПАП - тест
260.00 / 260.00 грн.
2905.ПАП-тест методом рідинної цитології
510.00 / 510.00 грн.
988.Аналіз калу (копрограма)
230.00 / 230.00 грн.
989.Аналіз калу на гельмінти та найпростіші
210.00 / 210.00 грн.
990.Аналіз перинанального зішкрябу на енетеробіоз
200.00 / 200.00 грн.
991.Аналіз калу на приховану кров
250.00 / 250.00 грн.
2103.HEPA "Скринінг гепатитів"
2250.00 / 2250.00 грн.
996.Вірус гепатиту А (HAV-DNA) якісний аналіз (плазма крові)
470.00 / 470.00 грн.
998.Вірус гепатиту В (HВV-DNA) кількісний аналіз
1000.00 / 1000.00 грн.
999.Вірус гепатиту В (HВV-DNA) якісний аналіз
720.00 / 720.00 грн.
1000.Вірус гепатиту С (HСV-DNA) кількісний аналіз
1500.00 / 1500.00 грн.
1001.Вірус гепатиту С (HСV-DNA) якісний аналіз + генотипування 1а, 1b, 2, 3a,4
1250.00 / 1250.00 грн.
1002.Вірус гепатиту С (HСV-DNA) якісний аналіз
660.00 / 660.00 грн.
1003.Вірус гепатиту D (HDV-DNA) якісний аналіз
510.00 / 510.00 грн.
1004.Chlamidia trachomatis (DNA) якісний аналіз ( у/г зішкряб)
360.00 / 360.00 грн.
1008.Neisseria gonorrhоeaе (якісний аналіз, у/г зішкріб, сеча, біоптат)
310.00 / 310.00 грн.
1012.Trihomonas vaginalis (якісний аналіз, у/г зішкріб) ПЦР
310.00 / 310.00 грн.
1015.Micoplazma genitalium (DNA) якісний аналіз (у/г зішкряб)
310.00 / 310.00 грн.
1018.Micoplazma hominis (DNA) якісний аналіз (у/ зішкряб)
310.00 / 310.00 грн.
1021.Ureaplazma species (DNA) якісний аналіз у/г зішкряб)
290.00 / 290.00 грн.
1024.Визначення виду Ureaplazma (U.parvum| U.urealyticum DNA) якісний аналіз + диференціація( у/г зішкряб)
270.00 / 270.00 грн.
1029.Candida albicans (DNA) якісний аналіз (у/г зішкряб)
340.00 / 340.00 грн.
1032.Gardnerella vaginalis (DNA) якісний аналіз
310.00 / 310.00 грн.
2104.URO1 "Урогенвтальне здоров'я ПЛР
1220.00 / 1220.00 грн.
2105.URO2 "Сексуальне здоров'я ПЛР"
3120.00 / 3120.00 грн.
2106.URO3"Діагностика урогенітальних інфекцій"
4190.00 / 4190.00 грн.
2107.URO4 "Скринінг урогенітальних іфекцій ПЛР"
2080.00 / 2080.00 грн.
1033.Пакет 1.Candida albicans,candida glabrata, candida krusei (DNA) якісний аналіз+ диференціація (у/г зішкряб, зішкряб слизової ротоглотки, 1 порція сечі, секрет простати)
960.00 / 960.00 грн.
1034.Пакет 2. Ch. Trachomatis (ureaplasma sp.)M/ hominis DNA якісний аналіз+ диференціація (у/г зішкряб, зішкряб слизової ротоглотки, 1 порція сечі, секрет простати)
920.00 / 920.00 грн.
1035.Пакет 3. ДНК внутрішньоклітинних збудників Ch. Trachomatis (ureaplasma sp.)M/ hominis/M.genitalium якісний аналіз + диференціація
1210.00 / 1210.00 грн.
1036.Пакет 4. ДНК збудників бактеріальних та вірусних урогенітальних інфекцій Trichomonas vaginalis,neisseria gonorroeae,Gardnerella vaginalis,CMV,HSV 1/2
1610.00 / 1610.00 грн.
1037.Вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генатипи) DNA кількісний аналіз
670.00 / 670.00 грн.
1038.Вірус папіломи HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 високоонкогенні (зішкріб, сеча, біоптат) якісний аналіз+генотипування
760.00 / 760.00 грн.
1041.Цитомегаловірус CMV DNA(кількісне визначення,кров, плазма, сеча, слина,ліквор, мазок з ротоглотки)
400.00 / 400.00 грн.
1042.Цитомегаловірус, DNA (ЯКІСНИЙ аналіз, зішкріб, сеча, біоптат, кров )
380.00 / 380.00 грн.
1043.Вірус Епштейна-Барр (ЕBV-DNA) кількісний аналіз
400.00 / 400.00 грн.
1044.Вірус простого герпесу 1 та 2 типів(HSV1/2-DNA) якісний аналіз
380.00 / 380.00 грн.
1045.ПЦР, діагносьтика туберкульозу Mycobacterium tuberculosis compleex (DNA M.tuberculosis+M.bosisafrikanium+M.microti+M.canetti+M.pinipedii)якісний аналіз
950.00 / 950.00 грн.
1046.Токсоплазма gondii (DNA)якісний аналіз, кров, ліквор
400.00 / 400.00 грн.
993.Генетика метаболізму фолатного циклу: (Досліджувані гени: MTHFR 677, MTHFR1298, MTR2756, MTRR66)
800.00 / 800.00 грн.
643.Чутливість до бактеріофагів
50.00 / 50.00 грн.
1047.Дослідження бактеріологічне мікрофлори НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ з визначенням чутливості до антибіотиків
450.00 / 450.00 грн.
1048.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ГЛОТКИ з визначенням чутливості до антибіотиків
400.00 / 400.00 грн.
1049.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ШКІРИ з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1050.Дослідження бактеріологічне мікрофлори КОН'ЮКТИВИ з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1051.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ВМІСТУ РАН з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1052.Дослідження на BL (дифтерію) мазок з носу та зіву
750.00 / 750.00 грн.
1053.Дослідження бактеріологічне мікрофлори СЕЧІ з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1054.Дослідження бактеріологічне мікрофлори на наявність збудників ГОСТРИХ КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
360.00 / 360.00 грн.
1055.Дослідження бактеріологічне КРОВІ на стерильність
360.00 / 360.00 грн.
1057.Дослідження бактеріологічне КАЛУ на патогенну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотеків
450.00 / 450.00 грн.
1058.Дослідження бактеріологічне КАЛУ на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків
600.00 / 600.00 грн.
1060.Дослідження бактеріологічне УРОГЕНІТАЛЬНИХ мазків з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1061.Дослідження бактеріологічне СОКА ПРОСТАТИ, еякулянту на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1062.Дослідження бактеріологічне ЖОВЧІ на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1063.Дослідження бактеріологічне ГРУДНОГО МОЛОКА на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1064.Дослідження бактеріологічне МОКРОТИ, відділяємого з носу та зіву на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
1065.ВАРТІСТЬ ЗАБОРУ МАТЕРІАЛУ
50.00 / 50.00 грн.
2907.Дослідження бактеріологічне мікрофлори ВУХА з визначенням чутливості до антибіотиків
360.00 / 360.00 грн.
2908.Виявлення РНК вірусу SARS-COV-2 (назофарінгеальний зішкряб) 24 год
600.00 / 600.00 грн.
2909.Виявлення РНК вірусу SARS-COV-2 (назофарінгеальний зішкряб) 9 год
1000.00 / 1000.00 грн.
2910.Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-COV-2
400.00 / 400.00 грн.
2911.Визначення антитіл класу М до вірусу SARS-COV-2
400.00 / 400.00 грн.
2912.Визначення антитіл класу А до вірусу SARS-COV-2
400.00 / 400.00 грн.
2913.Визначення антитіл класу G до вірусу SARS-COV-2 QuantiSpike
250.00 / 250.00 грн.
2914.Пакет post-COVID: Загальний аналіз крові, коагулограма, печінкові проби, креатинін, сечовина, ліпідограма, С-реактивний протеїн, індекс НОМА, глікований гемоглобін, антитіла на SARS-COV-2 IgG, антитіла на SARS-COV-2 IgМ
3590.00 / 3590.00 грн.
2915.Пакет post-COVID розширений: Загальний аналіз крові, коагулограма, Д-димер, печінкові проби, загальний білок, креатинін, сечовина, ліпідограма, С-реактивний протеїн, індекс НОМА, глікований гемоглобін, фруктозамін, трансферин, фер
5900.00 / 5900.00 грн.
2916.Пакет SARS-COV-2 загальний: Виявлення РНК вірусу SARS-COV-2, антитіла на SARS-COV-2 IgG, антитіла на SARS-COV-2 IgМ
1330.00 / 1330.00 грн.
994.Спорт + (SPORT)
5380.00 / 5380.00 грн.
995.Передопераційний + (OP1)
3380.00 / 3380.00 грн.
997.Передопераційний (OP2)
2270.00 / 2270.00 грн.