Самое ценное ― здоровье, и его можно
доверить только профессионалам

Горящие предложения-30%

Украина, г. Киев
ул. Круглоуниверситетская, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
65.00 / 65.00 грн.
801.Альфа-амілаза
65.00 / 65.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
65.00 / 65.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
65.00 / 65.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
75.00 / 75.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
65.00 / 65.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
140.00 / 140.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
65.00 / 65.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
85.00 / 85.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
65.00 / 65.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
350.00 / 350.00 грн.
811.Холінестераза
65.00 / 65.00 грн.
812.Аполіпопротеїн А1 (АРО-А1)
85.00 / 85.00 грн.
813.Аполіпопротеїн В (АРО-В)
85.00 / 85.00 грн.
814.Пакет ХТЛ – Ліпідограмма (холестерин + тригліцериди + ліпопротеїди фракційно:ЛПВЩ/ЛПНЩ/ЛПДНЩ)
230.00 / 230.00 грн.
815.Тригліцериди (ТГ)
65.00 / 65.00 грн.
816.Холестерин (ХС)
65.00 / 65.00 грн.
817.Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ)
65.00 / 65.00 грн.
818.Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(ХС ЛПНЩ)
65.00 / 65.00 грн.
819.Білірубін загальний
65.00 / 65.00 грн.
820.Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
110.00 / 110.00 грн.
821.Білірубін прямий
65.00 / 65.00 грн.
822.HbA1c (глікований гемоглобін)
165.00 / 165.00 грн.
823.Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)
95.00 / 95.00 грн.
824.Індекси Каро і НОМА (Homeostatic Model Assessment) (інсулін, глюкоз — гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)
215.00 / 215.00 грн.
825.Інсулін
165.00 / 165.00 грн.
826.С – пептид
165.00 / 165.00 грн.
827.Тест толерантності до глюкози
240.00 / 240.00 грн.
828.Фруктозамін (глікований альбумін)
135.00 / 135.00 грн.
829.Білок загальний
65.00 / 65.00 грн.
830.Альбумін
65.00 / 65.00 грн.
831.Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт
100.00 / 100.00 грн.
832.Залізо
65.00 / 65.00 грн.
833.Насичення трансферину залізом
185.00 / 185.00 грн.
834.Трансферин
135.00 / 135.00 грн.
835.Феритин
175.00 / 175.00 грн.
836.Витамін B 12
175.00 / 175.00 грн.
837.Фолієва кислота
175.00 / 175.00 грн.
839.Залізо (FE)
65.00 / 65.00 грн.
840.Кальцій
65.00 / 65.00 грн.
841.Кальцій іонізований
105.00 / 105.00 грн.
842.Кальцій у сечі ( добова сеча )
80.00 / 80.00 грн.
843.Магній
65.00 / 65.00 грн.
844.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
90.00 / 90.00 грн.
845.Фосфор неорганічний (РНО)
65.00 / 65.00 грн.
846.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)
165.00 / 165.00 грн.
847.Калій
65.00 / 65.00 грн.
848.Натрій
65.00 / 65.00 грн.
849.Хлор
65.00 / 65.00 грн.
850.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)в сечі
165.00 / 165.00 грн.
851.Калій (К) в сечі
65.00 / 65.00 грн.
852.Натрій (Na) в сечі
65.00 / 65.00 грн.
853.Хлор (Cl) в сечі
65.00 / 65.00 грн.
854.С-реактивний білок (СРБ) – кількісне визначення
65.00 / 65.00 грн.
855.Антистрептолізин-0 (кількісний показник)
75.00 / 75.00 грн.
856.Ревматоїдный фактор (РФ)
75.00 / 75.00 грн.
857.Ревмопроби (СРБ, АСЛ-О ,РФ)
200.00 / 200.00 грн.
859.Тропонін Т
180.00 / 180.00 грн.
860.Гомоцистеін (Україна)
320.00 / 320.00 грн.
861.Креатинін
65.00 / 65.00 грн.
862.Сечова кислота
65.00 / 65.00 грн.
863.Сечовина
65.00 / 65.00 грн.
864.Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
160.00 / 160.00 грн.
865.Клубочкова фільтрація
150.00 / 150.00 грн.
866.Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ)
65.00 / 65.00 грн.
867.Вовчаночний антикоагулянт
240.00 / 240.00 грн.
868.Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком
95.00 / 95.00 грн.
869.Тромбі новий час (ТЧ)
75.00 / 75.00 грн.
870.Фібриноген за Клаусом (ФБ)
95.00 / 95.00 грн.
871.Коагулограма: ПЧ, ПТІ, INR, Відсоток протромбіну за Квіком, ТЧ,АЧТЧ, ФБ
260.00 / 260.00 грн.