Самое ценное ― здоровье, и его можно
доверить только профессионалам

Горящие предложения-30%

Украина, г. Киев
ул. Круглоуниверситетская, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
49.00 / 49.00 грн.
801.Альфа-амілаза
49.00 / 49.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
59.00 / 59.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
49.00 / 49.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
49.00 / 49.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
49.00 / 49.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
130.00 / 130.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
49.00 / 49.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
69.00 / 69.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
49.00 / 49.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
210.00 / 210.00 грн.
811.Холінестераза
49.00 / 49.00 грн.
812.Аполіпопротеїн А1 (АРО-А1)
79.00 / 79.00 грн.
813.Аполіпопротеїн В (АРО-В)
79.00 / 79.00 грн.
814.Пакет ХТЛ – Ліпідограмма (холестерин + тригліцериди + ліпопротеїди фракційно:ЛПВЩ/ЛПНЩ/ЛПДНЩ)
199.00 / 199.00 грн.
815.Тригліцериди (ТГ)
49.00 / 49.00 грн.
816.Холестерин (ХС)
49.00 / 49.00 грн.
817.Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ)
49.00 / 49.00 грн.
818.Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(ХС ЛПНЩ)
49.00 / 49.00 грн.
819.Білірубін загальний
49.00 / 49.00 грн.
820.Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
89.00 / 89.00 грн.
821.Білірубін прямий
49.00 / 49.00 грн.
822.HbA1c (глікований гемоглобін)
139.00 / 139.00 грн.
823.Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)
79.00 / 79.00 грн.
824.Індекси Каро і НОМА (Homeostatic Model Assessment) (інсулін, глюкоз — гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)
159.00 / 159.00 грн.
825.Інсулін
149.00 / 149.00 грн.
826.С – пептид
149.00 / 149.00 грн.
827.Тест толерантності до глюкози
140.00 / 140.00 грн.
828.Фруктозамін (глікований альбумін)
119.00 / 119.00 грн.
829.Білок загальний
49.00 / 49.00 грн.
830.Альбумін
49.00 / 49.00 грн.
831.Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт
89.00 / 89.00 грн.
832.Залізо
49.00 / 49.00 грн.
833.Насичення трансферину залізом
179.00 / 179.00 грн.
834.Трансферин
109.00 / 109.00 грн.
835.Феритин
149.00 / 149.00 грн.
836.Витамін B 12
170.00 / 170.00 грн.
837.Фолієва кислота
149.00 / 149.00 грн.
838.Гаптоглобін
89.00 / 89.00 грн.
839.Залізо (FE)
49.00 / 49.00 грн.
840.Кальцій
49.00 / 49.00 грн.
841.Кальцій іонізований
89.00 / 89.00 грн.
842.Кальцій у сечі ( добова сеча )
70.00 / 70.00 грн.
843.Магній
49.00 / 49.00 грн.
844.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
79.00 / 79.00 грн.
845.Фосфор неорганічний (РНО)
49.00 / 49.00 грн.
846.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)
129.00 / 129.00 грн.
847.Калій
49.00 / 49.00 грн.
848.Натрій
49.00 / 49.00 грн.
849.Хлор
49.00 / 49.00 грн.
850.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)в сечі
129.00 / 129.00 грн.
851.Калій (К) в сечі
49.00 / 49.00 грн.
852.Натрій (Na) в сечі
49.00 / 49.00 грн.
853.Хлор (Cl) в сечі
49.00 / 49.00 грн.
854.С-реактивний білок (СРБ) – кількісне визначення
69.00 / 69.00 грн.
855.Антистрептолізин-0 (кількісний показник)
69.00 / 69.00 грн.
856.Ревматоїдный фактор (РФ)
69.00 / 69.00 грн.
857.Ревмопроби (СРБ, АСЛ-О ,РФ)
129.00 / 129.00 грн.
858.Церулоплазмін
149.00 / 149.00 грн.
859.Тропонін Т
139.00 / 139.00 грн.
860.Гомоцистеін (Україна)
269.00 / 269.00 грн.
861.Креатинін
49.00 / 49.00 грн.
862.Сечова кислота
49.00 / 49.00 грн.
863.Сечовина
49.00 / 49.00 грн.
864.Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
109.00 / 109.00 грн.
865.Клубочкова фільтрація
99.00 / 99.00 грн.
866.Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ)
59.00 / 59.00 грн.
867.Вовчаночний антикоагулянт
189.00 / 189.00 грн.
868.Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком
89.00 / 89.00 грн.
869.Тромбі новий час (ТЧ)
69.00 / 69.00 грн.
870.Фібриноген за Клаусом (ФБ)
89.00 / 89.00 грн.
871.Коагулограма: ПЧ, ПТІ, INR, Відсоток протромбіну за Квіком, ТЧ,АЧТЧ, ФБ
239.00 / 239.00 грн.