Найцінніше – здоров'я, і його можна
довірити лише професіоналам

Гарячі пропозиції-30%

Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
110.00 / 110.00 грн.
801.Альфа-амілаза
110.00 / 110.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
110.00 / 110.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
110.00 / 110.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
110.00 / 110.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
110.00 / 110.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
210.00 / 210.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
110.00 / 110.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
120.00 / 120.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
110.00 / 110.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
560.00 / 560.00 грн.
811.Холінестераза
110.00 / 110.00 грн.
812.Аполіпопротеїн А1 (АРО-А1)
130.00 / 130.00 грн.
813.Аполіпопротеїн В (АРО-В)
130.00 / 130.00 грн.
814.Пакет ХТЛ – Ліпідограмма (холестерин + тригліцериди + ліпопротеїди фракційно:ЛПВЩ/ЛПНЩ/ЛПДНЩ)
440.00 / 440.00 грн.
815.Тригліцериди (ТГ)
110.00 / 110.00 грн.
816.Холестерин (ХС)
110.00 / 110.00 грн.
817.Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ)
110.00 / 110.00 грн.
818.Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(ХС ЛПНЩ)
110.00 / 110.00 грн.
819.Білірубін загальний
110.00 / 110.00 грн.
820.Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
150.00 / 150.00 грн.
821.Білірубін прямий
110.00 / 110.00 грн.
822.HbA1c (глікований гемоглобін)
230.00 / 230.00 грн.
823.Глюкоза крові (венозна/капілярна кров)
130.00 / 130.00 грн.
824.Індекси Каро і НОМА (Homeostatic Model Assessment) (інсулін, глюкоз — гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності)
300.00 / 300.00 грн.
825.Інсулін
220.00 / 220.00 грн.
826.С – пептид
230.00 / 230.00 грн.
827.Тест толерантності до глюкози
330.00 / 330.00 грн.
828.Фруктозамін (глікований альбумін)
180.00 / 180.00 грн.
829.Білок загальний
100.00 / 100.00 грн.
830.Альбумін
100.00 / 100.00 грн.
831.Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіцієнт
180.00 / 180.00 грн.
832.Залізо
110.00 / 110.00 грн.
833.Насичення трансферину залізом
260.00 / 260.00 грн.
834.Трансферин
190.00 / 190.00 грн.
835.Феритин
250.00 / 250.00 грн.
836.Витамін B 12
250.00 / 250.00 грн.
837.Фолієва кислота
250.00 / 250.00 грн.
2067.Вітамін Д загальний 25-ОН
440.00 / 440.00 грн.
839.Залізо (FE)
110.00 / 110.00 грн.
840.Кальцій
110.00 / 110.00 грн.
841.Кальцій іонізований
180.00 / 180.00 грн.
842.Кальцій у сечі ( добова сеча )
160.00 / 160.00 грн.
843.Магній
110.00 / 110.00 грн.
844.Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча)
140.00 / 140.00 грн.
845.Фосфор неорганічний (РНО)
100.00 / 100.00 грн.
846.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)
290.00 / 290.00 грн.
847.Калій
110.00 / 110.00 грн.
848.Натрій
110.00 / 110.00 грн.
849.Хлор
110.00 / 110.00 грн.
850.Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-)в сечі
290.00 / 290.00 грн.
851.Калій (К) в сечі
110.00 / 110.00 грн.
852.Натрій (Na) в сечі
110.00 / 110.00 грн.
853.Хлор (Cl) в сечі
110.00 / 110.00 грн.
854.С-реактивний білок (СРБ) – кількісне визначення
120.00 / 120.00 грн.
855.Антистрептолізин-0 (кількісний показник)
120.00 / 120.00 грн.
856.Ревматоїдный фактор (РФ)
120.00 / 120.00 грн.
857.Ревмопроби (СРБ, АСЛ-О ,РФ)
300.00 / 300.00 грн.
859.Тропонін Т
240.00 / 240.00 грн.
860.Гомоцистеін (Україна)
430.00 / 430.00 грн.
2066.NT-proBNP
1230.00 / 1230.00 грн.
861.Креатинін
110.00 / 110.00 грн.
862.Сечова кислота
110.00 / 110.00 грн.
863.Сечовина
110.00 / 110.00 грн.
864.Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота)
300.00 / 300.00 грн.
865.Клубочкова фільтрація
245.00 / 245.00 грн.
866.Активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ)
100.00 / 100.00 грн.
867.Вовчаночний антикоагулянт
390.00 / 390.00 грн.
868.Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком
150.00 / 150.00 грн.
869.Тромбі новий час (ТЧ)
110.00 / 110.00 грн.
870.Фібриноген за Клаусом (ФБ)
120.00 / 120.00 грн.
871.Коагулограма: ПЧ, ПТІ, INR, Відсоток протромбіну за Квіком, ТЧ,АЧТЧ, ФБ
360.00 / 360.00 грн.
2889.Д-димер
200.00 / 200.00 грн.