Самое ценное ― здоровье, и его можно
доверить только профессионалам

Горящие предложения-30%

Украина, г. Киев
ул. Круглоуниверситетская, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Ферменти

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
65.00 / 65.00 грн.
801.Альфа-амілаза
65.00 / 65.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
65.00 / 65.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
65.00 / 65.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
75.00 / 75.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
65.00 / 65.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
140.00 / 140.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
65.00 / 65.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
85.00 / 85.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
65.00 / 65.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
350.00 / 350.00 грн.
811.Холінестераза
65.00 / 65.00 грн.