Найцінніше – здоров'я, і його можна
довірити лише професіоналам

Гарячі пропозиції-30%

Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Ферменти

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
110.00 / 110.00 грн.
801.Альфа-амілаза
110.00 / 110.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
110.00 / 110.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
110.00 / 110.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
110.00 / 110.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
110.00 / 110.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
210.00 / 210.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
110.00 / 110.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
120.00 / 120.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
110.00 / 110.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
560.00 / 560.00 грн.
811.Холінестераза
110.00 / 110.00 грн.