Самое ценное ― здоровье, и его можно
доверить только профессионалам

Горящие предложения-30%

Украина, г. Киев
ул. Круглоуниверситетская, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Ферменти

800.Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
90.00 / 90.00 грн.
801.Альфа-амілаза
90.00 / 90.00 грн.
802.Амілаза панкреатична (кількісний показник)
90.00 / 90.00 грн.
803.Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)
90.00 / 90.00 грн.
804.Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ)
90.00 / 90.00 грн.
805.Креатинфосфокіназа (КФК)
90.00 / 90.00 грн.
806.Креатинфосфокіназа МВ-фракція (КФК-МВ)
180.00 / 180.00 грн.
807.Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
90.00 / 90.00 грн.
808.Ліпаза (кількісний)
110.00 / 110.00 грн.
809.Лужна фосфатаза (ЛФ)
90.00 / 90.00 грн.
810.Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий,коефіцієнт Де Рітіса)
485.00 / 485.00 грн.
811.Холінестераза
90.00 / 90.00 грн.