Найцінніше – здоров'я, і його можна
довірити лише професіоналам

Гарячі пропозиції-30%

Україна, м. Київ
вул. Круглоуніверситетська, 3–5

(044) 235-235-8

Меню

Дослідження у лабораторії Діагностика® (Європа)

1647.Панкреатична еластаза (кал)
1197.00 / 1197.00 грн.
1669.Вітамін В5 (пантотен кислот)
2071.00 / 2071.00 грн.
1670.Порфірини вільні в еритроцитах
1181.00 / 1181.00 грн.
1671.Порфірини загальні (сеча)
819.00 / 819.00 грн.
1672.Прокальцитонін
1325.00 / 1325.00 грн.
1673.Піруват
777.00 / 777.00 грн.
1674.Супероксиддисмутаза
1325.00 / 1325.00 грн.
1675.Заг. антиоксидантна активність
1112.00 / 1112.00 грн.
1676.Трипсин (кал)
819.00 / 819.00 грн.
1677.Триптаза
846.00 / 846.00 грн.
1678.Вітамін А
1186.00 / 1186.00 грн.
1679.Вітамін В1
1186.00 / 1186.00 грн.
1680.Вітамін В2
1186.00 / 1186.00 грн.
1681.Вітамін В6
1186.00 / 1186.00 грн.
1682.Вітамін С
1186.00 / 1186.00 грн.
1683.Вітамін D (25-OH)
979.00 / 979.00 грн.
1684.Вітамін D2 (25 - OH)
979.00 / 979.00 грн.
1685.Вітамін D3 (1.25 - OH)
1349.00 / 1349.00 грн.
1686.Вітамін Е
1186.00 / 1186.00 грн.
1687.Вітамін Н (біотин)
1186.00 / 1186.00 грн.
1688.Вітамін К
2071.00 / 2071.00 грн.
1689.Цинк
818.00 / 818.00 грн.
1690.D-димер
947.00 / 947.00 грн.
1691.Фактор VIII-асоційований АГ
1205.00 / 1205.00 грн.
1692.Фактор VIII Віллебранда
2993.00 / 2993.00 грн.
1693.Інгібітор актив плазміногену
1101.00 / 1101.00 грн.
1694.Протеїн С-активність
1249.00 / 1249.00 грн.
1695.Протеїн С - антиген
1249.00 / 1249.00 грн.
1696.Протеїн S - активність
1249.00 / 1249.00 грн.
1697.Тромбін-антитромбін компл
1101.00 / 1101.00 грн.
1698.HLA B*27 (хвороба Бехтерева)
1197.00 / 1197.00 грн.
1699.Адипонектин
1325.00 / 1325.00 грн.
1700.Адреналін (плазма)
1436.00 / 1436.00 грн.
1701.Адреналін (добова сеча)
1436.00 / 1436.00 грн.
1702.Альдостерон (плазма)
778.00 / 778.00 грн.
1703.Альдостерон (сироватка)
778.00 / 778.00 грн.
1704.Альдостерон (добова сеча)
778.00 / 778.00 грн.
1705.Антимюллерів гормон
1325.00 / 1325.00 грн.
1706.Андростендіон
2071.00 / 2071.00 грн.
1707.Ангіотензин 2
1325.00 / 1325.00 грн.
1708.СТ- провазопресин
1281.00 / 1281.00 грн.
1709.Котризол (добова сеча)
495.00 / 495.00 грн.
1710.Дигідротестостерон
2071.00 / 2071.00 грн.
1711.11-дезоксикортикостерон
2071.00 / 2071.00 грн.
1712.Допамін (плазма)
1436.00 / 1436.00 грн.
1713.Допамін (добова сеча)
1436.00 / 1436.00 грн.
1714.Плацентарний лактоген
846.00 / 846.00 грн.
1715.Гомованільна кислота (добова сеча)
1436.00 / 1436.00 грн.
1716.Лептин
1325.00 / 1325.00 грн.
1717.Мелатонін
2071.00 / 2071.00 грн.
1718.Метанеф, норметанефр (доб сеча)
1436.00 / 1436.00 грн.
1719.Норадреналін (плазма)
1436.00 / 1436.00 грн.
1720.Норадреналін (добова сеча)
1436.00 / 1436.00 грн.
1721.BNP-NT-Пропептид
1330.00 / 1330.00 грн.
1722.Панкреатичний поліпептид
1325.00 / 1325.00 грн.
1723.Прегненолон сульфат
2071.00 / 2071.00 грн.
1724.Ренін прямий
1249.00 / 1249.00 грн.
1725.Серотонін
884.00 / 884.00 грн.
1726.Серотонин lgG
632.00 / 632.00 грн.
1727.Серотонін lgM
632.00 / 632.00 грн.
1728.Ванілілмигд кислота (доб сеча)
1436.00 / 1436.00 грн.
1729.Скринінг амінокислот (сеча)
2502.00 / 2502.00 грн.
1730.Скрин амінокисл (сиров/плаз)
1112.00 / 1112.00 грн.
1731.Аполіпопротеїн A2
592.00 / 592.00 грн.
1732.Жовчні кислоти
857.00 / 857.00 грн.
1733.Скринінг новонароджених
900.00 / 900.00 грн.
1734.Імунореактивний трипсин, неонатальн
1309.00 / 1309.00 грн.
1735.Тирозин
1170.00 / 1170.00 грн.
1736.СА 242
1213.00 / 1213.00 грн.
1737.Кальцитонін
793.00 / 793.00 грн.
1738.Кальпротектин (кал)
846.00 / 846.00 грн.
1739.Хромогранін А
1213.00 / 1213.00 грн.
1740.C-erb B2/c-neu (Her-2/neu)
1213.00 / 1213.00 грн.
1741.Cyfra-21
1287.00 / 1287.00 грн.
1742.5-гидроксиіндолоц. Кислота
884.00 / 884.00 грн.
1743.Ліпідозвязані сіалові кислоти
1213.00 / 1213.00 грн.
1744.Нейрон-специфічна енолаза
825.00 / 825.00 грн.
1745.Білок S100
1325.00 / 1325.00 грн.
1746.SCC
846.00 / 846.00 грн.
1747.Антитіла до центромери
599.00 / 599.00 грн.
1748.А-т до рецепторів ацетилхоліну
1668.00 / 1668.00 грн.
1749.IgG до кардіоліпіну
485.00 / 485.00 грн.
1750.IgМ до кардіоліпіну
485.00 / 485.00 грн.
1751.Антимітохондріальні антитіла
479.00 / 479.00 грн.
1752.lgG-скринінг антинуклеарн а-т.
485.00 / 485.00 грн.
1753.Антинуклеарні антитіла IgA
632.00 / 632.00 грн.
1754.Антинуклеарні антитіла IgG
632.00 / 632.00 грн.
1755.Антинуклеарні антитіла IgM
632.00 / 632.00 грн.
1756.c-ANCA (цитоплазматичні антитіла)
672.00 / 672.00 грн.
1757.p-ANCA (перинуклеарні антитіла, МПО)
672.00 / 672.00 грн.
1758.Аннексин V lgG
632.00 / 632.00 грн.
1759.Антитіла до гладеньких мязів
793.00 / 793.00 грн.
1760.lgG до бета-2-глікопротеїну
632.00 / 632.00 грн.
1761.lgM до бета-2-глікопротеїну
632.00 / 632.00 грн.
1762.А-т бета-2-глікопротеїн lgG/A/M
485.00 / 485.00 грн.
1763.lgG до центромери
632.00 / 632.00 грн.
1764.Антитіла до двуспіральної ДНК
692.00 / 692.00 грн.
1765.Антитіла до нативної ДНК
692.00 / 692.00 грн.
1766.Антитіла IgA к ендомізію
632.00 / 632.00 грн.
1767.Антитіла IgG к ендомізію
632.00 / 632.00 грн.
1768.Антитіла до ендотелію
632.00 / 632.00 грн.
1769.А-т до глутамат-декарбоксилази
831.00 / 831.00 грн.
1770.Антитіла до мембрани гломерулоц.
632.00 / 632.00 грн.
1771.lgA до дезамін пептиду гліадину
782.00 / 782.00 грн.
1772.lgМ до дезамін пептиду гліадину
782.00 / 782.00 грн.
1773.IgA до тканьов трансглутаміназ
632.00 / 632.00 грн.
1774.IgG до тканьов трансглутаміназ
632.00 / 632.00 грн.
1775.Антитіла до гістонів
632.00 / 632.00 грн.
1776.Антитіла до міокарду
787.00 / 787.00 грн.
1777.Tyrosin-Phosphatase abs
831.00 / 831.00 грн.
1778.Антитіла до інсуліну людини
825.00 / 825.00 грн.
1779.Антитіла до острівкового апарату
831.00 / 831.00 грн.
1780.Антитіла Jo-1
632.00 / 632.00 грн.
1781.А-т до печінкових антигенів
818.00 / 818.00 грн.
1782.Нирково-печінкові мікросомальні антитіла
818.00 / 818.00 грн.
1783.Мієлін-асоц гликопротеїн lgA
632.00 / 632.00 грн.
1784.Мієлін-асоц гликопротеїн lgG
632.00 / 632.00 грн.
1785.Мієлін-асоц гликопротеїн lgМ
632.00 / 632.00 грн.
1786.А-т до основного білка мієліну
632.00 / 632.00 грн.
1787.А-т до цитрулін. віментину
632.00 / 632.00 грн.
1788.Мі2-антитіла
632.00 / 632.00 грн.
1789.Антитіла до мієлопероксідази
632.00 / 632.00 грн.
1790.NAT-тест
5130.00 / 5130.00 грн.
1791.Антиаквапорин 4 lgA
632.00 / 632.00 грн.
1792.Антиаквапорин 4 lgG
632.00 / 632.00 грн.
1793.Антиаквапорин 4 lgМ
632.00 / 632.00 грн.
1794.Олігоклон а-т (сиров/ліквор)
1161.00 / 1161.00 грн.
1795.Антитіла до парієтальних клітин
632.00 / 632.00 грн.
1796.RNP/Sm-антитіла
632.00 / 632.00 грн.
1797.U1-RNP/Sm-антитіла
632.00 / 632.00 грн.
1798.Saccharomyces cerevisae IgA
632.00 / 632.00 грн.
1799.Saccharomyces cerevisae IgG
632.00 / 632.00 грн.
1800.Scl-70-антитіла
632.00 / 632.00 грн.
1801.Антитіла до односпіральної ДНК
632.00 / 632.00 грн.
1802.А-т до посмугованих мязів
608.00 / 608.00 грн.
1803.А-т до розчин печінки а-г (SLA)
818.00 / 818.00 грн.
1804.SM(B/B/D) -а-т (а-г Сміта)
632.00 / 632.00 грн.
1805.Антиспермальні антитіла
910.00 / 910.00 грн.
1806.SS-A (Ro)- антитіла
632.00 / 632.00 грн.
1807.SS-В (La) антитіла
632.00 / 632.00 грн.
1808.Антитіла до рецепторів ТТГ
685.00 / 685.00 грн.
1809.Acanthamoeba spp. PCR
718.00 / 718.00 грн.
1810.Aspergillus fumigatus
718.00 / 718.00 грн.
1811.Hep E-lgG abs Screen. test
486.00 / 486.00 грн.
1812.Hep E-lgG blot Confirm test
672.00 / 672.00 грн.
1813.Hep E-lgM abs Screen. test
486.00 / 486.00 грн.
1814.Hep E-lgM, blot Confirm test
672.00 / 672.00 грн.
1815.lgG до амеби
782.00 / 782.00 грн.
1816.hlab
778.00 / 778.00 грн.
1817.Asperg. fumigatus -антитіла
652.00 / 652.00 грн.
1818.lgA до Bordetella pertussis
705.00 / 705.00 грн.
1819.lgG до Bordetella pertussis
705.00 / 705.00 грн.
1820.Bordetella parapertussis DNA
718.00 / 718.00 грн.
1821.Bordetella pertussis-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1822.Brucella lgG
519.00 / 519.00 грн.
1823.Brucella IgM
519.00 / 519.00 грн.
1824.Brucella-ДНК (ПЛР)
1213.00 / 1213.00 грн.
1825.Candida abicans lgA
652.00 / 652.00 грн.
1826.Candida abicans lgG
652.00 / 652.00 грн.
1827.Candida abicans lgМ
652.00 / 652.00 грн.
1828.CMV IgG авідність
652.00 / 652.00 грн.
1829.Chlam. pneumoniae lgA
671.00 / 671.00 грн.
1830.Chlam. pneumoniae lgG
671.00 / 671.00 грн.
1831.Clostridium difficile (кал)
791.00 / 791.00 грн.
1832.Cryptococcus neoformans-АГ
692.00 / 692.00 грн.
1833.Cryptococcus neoformans-ag in serum
455.00 / 455.00 грн.
1834.Cryptococcus neoformans-ag in CSF
455.00 / 455.00 грн.
1835.Coxiella burnetii lgG 1 abs
604.00 / 604.00 грн.
1836.Coxiella burnetii lgG 2 abs
604.00 / 604.00 грн.
1837.Coxiella burnetii lgM 2 abs
604.00 / 604.00 грн.
1838.Coxsakie lgG
525.00 / 525.00 грн.
1839.Coccidioides immitis-lgG
672.00 / 672.00 грн.
1840.Coxsakie lgM
525.00 / 525.00 грн.
1841.Coxiella burnetii -DNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1842.Chlamydia psittaci lgA
835.00 / 835.00 грн.
1843.Chlamydia psittaci lgG
835.00 / 835.00 грн.
1844.Chlamydia psittaci lgМ
835.00 / 835.00 грн.
1845.Цистицеркоз антитіла
979.00 / 979.00 грн.
1846.Цистицеркоз антитіла, блот
1021.00 / 1021.00 грн.
1847.Dengue fever virus antigen
578.00 / 578.00 грн.
1848.Dengue fever virus-lgG abs
486.00 / 486.00 грн.
1849.Dengue fever virus-lgM abs
486.00 / 486.00 грн.
1850.Dengue fever virus-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1851.А-т до дивтерійного анатокс
738.00 / 738.00 грн.
1852.Дірофіляріоз-антитіла
738.00 / 738.00 грн.
1853.Echinococcus a-g in puncture
672.00 / 672.00 грн.
1854.Echinococcus-lgG
672.00 / 672.00 грн.
1855.Echinococcus ab screening test
621.00 / 621.00 грн.
1856.Echinococcus DNA
718.00 / 718.00 грн.
1857.Echinococcus in CSF
621.00 / 621.00 грн.
1858.Entamoeba histolitica-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1859.Ehrlichiosis-lgG abs
486.00 / 486.00 грн.
1860.Ehrlichiosis-lgМ abs
486.00 / 486.00 грн.
1861.Ehrlichia-DNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1862.Ehrlichia-DNA in tick
718.00 / 718.00 грн.
1863.Echinococcus multilcularis
621.00 / 621.00 грн.
1864.Echinococcus multiloc in CFS
621.00 / 621.00 грн.
1865.Entamoeba histolytica-antigen
394.00 / 394.00 грн.
1866.Enterovirus-RNA in faeces (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1867.Ентеровірус IgG
492.00 / 492.00 грн.
1868.Ентеровірус IgM
492.00 / 492.00 грн.
1869.Enterovirus-RNA in CSF (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1870.Ентеровіруси-РНК
1091.00 / 1091.00 грн.
1871.Філяриоз
738.00 / 738.00 грн.
1872.Tick-borne encephalit virus-lgG
486.00 / 486.00 грн.
1873.Tick-borne encephalit virus-lgМ
486.00 / 486.00 грн.
1874.Tick-borne encephalit virus-RNS
718.00 / 718.00 грн.
1875.Tick-borne encephalit virus-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1876.Tick-borne encephalit virusin tick
718.00 / 718.00 грн.
1877.Вірус свинячого грипу H1N1-PHK
1229.00 / 1229.00 грн.
1878.Influenza A-RNA H1N1
850.00 / 850.00 грн.
1879.Hanta virus, lgG blot covers lgG
672.00 / 672.00 грн.
1880.Hanta virus, lgМ blot covers lgМ
672.00 / 672.00 грн.
1881.Hanta virus-RNA in urine
718.00 / 718.00 грн.
1882.HBN-ДНК, кількісний
3990.00 / 3990.00 грн.
1883.НСV-PHK, кількісний
3990.00 / 3990.00 грн.
1884.Helicob.pylori-АГ якісн
1250.00 / 1250.00 грн.
1885.Helicob.pylori IgA, блот
1021.00 / 1021.00 грн.
1886.Helicob.pylori IgG, блот
1021.00 / 1021.00 грн.
1887.Hep E virus-RNA in EDTA
718.00 / 718.00 грн.
1888.Hep E virus-RNA in faeces
718.00 / 718.00 грн.
1889.Hepatitis G virus-RNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1890.HHV 6 lgG
738.00 / 738.00 грн.
1891.HHV 6 lgМ
738.00 / 738.00 грн.
1892.HHV type 6-DNA in CSF (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1893.HHV 6-ДНК
1213.00 / 1213.00 грн.
1894.HHV 7 lgG
738.00 / 738.00 грн.
1895.HHV 7 lgМ
738.00 / 738.00 грн.
1896.HHV type 7-DNA in CSF (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1897.HHV 7 ДНК
1213.00 / 1213.00 грн.
1898.HHV 8 lgG
738.00 / 738.00 грн.
1899.HHV 8- ДНК
1091.00 / 1091.00 грн.
1900.Haemoophilus influenz B-lgG
486.00 / 486.00 грн.
1901.HIV 1-РНК, кількісний
4489.00 / 4489.00 грн.
1902.HIV комбо тест
327.00 / 327.00 грн.
1903.Human Metapneumovirus-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1904.lgG до HSV 2
738.00 / 738.00 грн.
1905.HTLV I-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1906.HTLV II-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1907.HTLV I-WB confirmation test
672.00 / 672.00 грн.
1908.HTLV II-WB confirmation test
672.00 / 672.00 грн.
1909.HTLV I/II-lgG abs Screen test
486.00 / 486.00 грн.
1910.IL28B- генотипування
2459.00 / 2459.00 грн.
1911.Influenza A-lgA abs
333.00 / 333.00 грн.
1912.Influenza A-lgG abs
333.00 / 333.00 грн.
1913.Influenza A-RNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1914.Influenza A-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1915.Influenza B-lgA abs
333.00 / 333.00 грн.
1916.InfluenzaB-IgG abs
333.00 / 333.00 грн.
1917.Influenza B-RNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1918.Influenza B-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1919.LCM-lgG abs
486.00 / 486.00 грн.
1920.LCM-lgG abs in CSF
486.00 / 486.00 грн.
1921.LCM-lgM abs
486.00 / 486.00 грн.
1922.LCM-lgM abs in CSF
486.00 / 486.00 грн.
1923.LCM virus-RNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1924.Legionella pneumophila lgG
645.00 / 645.00 грн.
1925.Legionella pneumophila lgM
645.00 / 645.00 грн.
1926.Legionella DNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1927.Legionella DNA in urine (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1928.Leptospira lgG
771.00 / 771.00 грн.
1929.Leptospira lgM
771.00 / 771.00 грн.
1930.Leptospira-ДНК
1213.00 / 1213.00 грн.
1931.Leptospira-ДНК (сеча)
1213.00 / 1213.00 грн.
1932.Listeria ab screening
257.00 / 257.00 грн.
1933.Lister monocytogen-DNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1934.Listeria monocytogenes-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1935.Treponema pallidum lgG
1021.00 / 1021.00 грн.
1936.Treponema pallidum lgМ
1021.00 / 1021.00 грн.
1937.Borrelia burgdorferi lgG
567.00 / 567.00 грн.
1938.Borrelia burgdorferi IgG, блот
1080.00 / 1080.00 грн.
1939.Borrelia burgdorferi IgM
567.00 / 567.00 грн.
1940.Borrelia burgdorferi IgM, блот
1080.00 / 1080.00 грн.
1941.Borrelia burgdorferi - ДНК
1213.00 / 1213.00 грн.
1942.Borrelia burgdorferi-DNAin tick
718.00 / 718.00 грн.
1943.Plasmodium falciparum lgG
819.00 / 819.00 грн.
1944.Збудник малярії - ДНК
1213.00 / 1213.00 грн.
1945.Вірус кору lgG
738.00 / 738.00 грн.
1946.Вірус кору lgM
738.00 / 738.00 грн.
1947.Measles-RNA in CSF (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1948.Measles-RNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1949.Measles-RNA in urine (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1950.Neisseria meningit-DNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1951.Вірус епідемічного паротиту lgG
798.00 / 798.00 грн.
1952.Вірус епідемічного паротиту lgМ
798.00 / 798.00 грн.
1953.Parotit epidemica RNA in smear
718.00 / 718.00 грн.
1954.Parotit epidemica RNA
718.00 / 718.00 грн.
1955.Parotit epidemica RNA in urine
718.00 / 718.00 грн.
1956.Mycoplasma pneumoniae IgA
559.00 / 559.00 грн.
1957.Mycoplasma pneumoniae IgG
559.00 / 559.00 грн.
1958.Mycoplasma pneumoniae IgM
559.00 / 559.00 грн.
1959.Mycoplasma pneumoniae-DNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1960.Mycoplasma pneumoniae-DNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1961.Нематоди lgG
1021.00 / 1021.00 грн.
1962.Orientia tsutsugamushi abs
486.00 / 486.00 грн.
1963.Parvovirus-B19-IgG abs avidity
672.00 / 672.00 грн.
1964.Parvovirus-B19-IgG
920.00 / 920.00 грн.
1965.Parvovirus-B19-IgG abs, b confirm
672.00 / 672.00 грн.
1966.Parvovirus-B19-IgM
920.00 / 920.00 грн.
1967.Parvovirus-В19-IgM Сonfirm
672.00 / 672.00 грн.
1968.Parvovirus-В19-DNA in amni fluid
718.00 / 718.00 грн.
1969.Parvovirus-B19-DNA in puncture
718.00 / 718.00 грн.
1970.Parvovirus-B19-ДНК
1091.00 / 1091.00 грн.
1971.Alkaline Protease - lgG abs
486.00 / 486.00 грн.
1972.Exotoxin A-lgG abs
486.00 / 486.00 грн.
1973.Elastase-lgG abs
486.00 / 486.00 грн.
1974.Parainfluenza-1-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1975.Parainfluenza-3-RNA
718.00 / 718.00 грн.
1976.Parainfluenza-1-3-lgG-abs
451.00 / 451.00 грн.
1977.Pneumocystis carinii
1091.00 / 1091.00 грн.
1978.Pneumocystis jiroveci-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1979.Pneumocystis lgG
738.00 / 738.00 грн.
1980.Поліовірус типу 1-антитіла
944.00 / 944.00 грн.
1981.Поліовірус типу 2-антитіла
944.00 / 944.00 грн.
1982.Поліовірус типу 3-антитіла
944.00 / 944.00 грн.
1983.PolyomaBKV-virus-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1984.PolyomaBKV-virus-DNA in urine
718.00 / 718.00 грн.
1985.PolyomaJCV-virus-DNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
1986.PolyomaJCV-virus-DNA
718.00 / 718.00 грн.
1987.PolyomaJCV-virus-DNA in urine
718.00 / 718.00 грн.
1988.Rubella lgG-авідність
638.00 / 638.00 грн.
1989.Rickettsia conori/ricket- IgG
486.00 / 486.00 грн.
1990.Rickettsia conori/ricket- IgM
486.00 / 486.00 грн.
1991.Rickettsia -DNA(PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1992.Rickettsia-DNA in tick (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
1993.Rubella-PHK
1091.00 / 1091.00 грн.
1994.RSV-lgA abs
350.00 / 350.00 грн.
1995.RSV-lgВ abs
350.00 / 350.00 грн.
1996.RSV-RNA Screening test
718.00 / 718.00 грн.
1997.Rickettsia typhi lgG
738.00 / 738.00 грн.
1998.Rickettsia typhi lgМ
738.00 / 738.00 грн.
1999.Salmonella-lgA abs
486.00 / 486.00 грн.
2000.Сальмонела lgG/A/M
738.00 / 738.00 грн.
2001.Coronavirus-DNA (PCR)
718.00 / 718.00 грн.
2002.Shigella dysenteriae 1-abs
486.00 / 486.00 грн.
2003.Shigella dysenteriae 2-abs
486.00 / 486.00 грн.
2004.Shigella sonnei-abs
486.00 / 486.00 грн.
2005.Schistosoma mansonii-антитіла
738.00 / 738.00 грн.
2006.Schistosoma mansonii-lgG
738.00 / 738.00 грн.
2007.Strongyloides lgG
738.00 / 738.00 грн.
2008.Toxoplasma lgG-авідність
1378.00 / 1378.00 грн.
2009.Quantiferon-Gold test
2314.00 / 2314.00 грн.
2010.Правцевий антитоксин
605.00 / 605.00 грн.
2011.Антитіла до збудника сказу
944.00 / 944.00 грн.
2012.Rabies abs Vaccination status
621.00 / 621.00 грн.
2013.Toxoplasma gordii-lgM-ISAGA
464.00 / 464.00 грн.
2014.Toxoplasma gordii-DNA in CSF
718.00 / 718.00 грн.
2015.Toxoplasma gordii-DNA
718.00 / 718.00 грн.
2016.Trichinella ab screening
486.00 / 486.00 грн.
2017.Trichinella-lgG abs
672.00 / 672.00 грн.
2018.Trichinella-lgМ abs
672.00 / 672.00 грн.
2019.Francisella tularensis-lgGabs
486.00 / 486.00 грн.
2020.Francisella tularensis-lgМabs
486.00 / 486.00 грн.
2021.Variсella zoster IgG
751.00 / 751.00 грн.
2022.Varicella zoster IgМ
878.00 / 878.00 грн.
2023.Varicella zoster-ДНК
1091.00 / 1091.00 грн.
2024.Yersinia pseudotuberculosis
487.00 / 487.00 грн.
2025.Yersinia IgA, блот
1069.00 / 1069.00 грн.
2026.Yersinia IgG, блот
1069.00 / 1069.00 грн.
2027.Карбамазепін, карбамаз-епоксид
920.00 / 920.00 грн.
2028.5-гідрокситриптофан (сеча)
1170.00 / 1170.00 грн.
2029.Ламотригін
920.00 / 920.00 грн.
2030.Леветірацетам
2071.00 / 2071.00 грн.
2031.Літій
115.00 / 115.00 грн.
2032.Нітразепам
2071.00 / 2071.00 грн.
2033.Преднізолон
920.00 / 920.00 грн.
2034.Вальпроєва кислота
2071.00 / 2071.00 грн.
2035.Воріконазол
2071.00 / 2071.00 грн.
2036.Етанол (етиловий спирт) у крові
1112.00 / 1112.00 грн.
2037.Срібло
645.00 / 645.00 грн.
2038.Алюміній
818.00 / 818.00 грн.
2039.Арсен
857.00 / 857.00 грн.
2040.Золото
712.00 / 712.00 грн.
2041.Кадмій
658.00 / 658.00 грн.
2042.Кобальт
712.00 / 712.00 грн.
2043.Хром
814.00 / 814.00 грн.
2044.Хром (сеча)
2071.00 / 2071.00 грн.
2045.Мідь
678.00 / 678.00 грн.
2046.Мідь сеча
2071.00 / 2071.00 грн.
2047.Ртуть
818.00 / 818.00 грн.
2048.Ртуть сеча
818.00 / 818.00 грн.
2049.Скринінг важких металів (сеча)
4142.00 / 4142.00 грн.
2050.Манган
818.00 / 818.00 грн.
2051.Молібден
645.00 / 645.00 грн.
2052.Нікель
857.00 / 857.00 грн.
2053.Свинець
918.00 / 918.00 грн.
2054.Селен
777.00 / 777.00 грн.
2055.Сіліцій
645.00 / 645.00 грн.
2056.Олово
2071.00 / 2071.00 грн.
2057.Стронцій
2071.00 / 2071.00 грн.
2058.Таллій
911.00 / 911.00 грн.
2059.Ваннадій
645.00 / 645.00 грн.
2924.Albumin in urine / 24h
255.00 / 255.00 грн.
2925.Albumin in urine / g crea
270.00 / 270.00 грн.
2926.Albumin in serum
255.00 / 255.00 грн.
2927.Albumin in puncture
255.00 / 255.00 грн.
2928.Albumin in faeces
255.00 / 255.00 грн.
2929.Prealbumin
660.00 / 660.00 грн.
2930.Aldolase
1263.00 / 1263.00 грн.
2931.Alkaline Phosphatase
200.00 / 200.00 грн.
2932.AP-Isoenzymes
1313.00 / 1313.00 грн.
2933.Placental Alkaline Phosphatase
1338.00 / 1338.00 грн.
2934.alpha-1-Antitrypsin
795.00 / 795.00 грн.
2935.alpha-1-Antitrypsin-Phenotyping
600.00 / 600.00 грн.
2936.alpha-1-Antitrypsin, fecal
795.00 / 795.00 грн.
2937.alpha-1-Glykoprotein
570.00 / 570.00 грн.
2938.alpha-1-Microglobulin in urine
645.00 / 645.00 грн.
2939.alpha-1-Microglobulin
630.00 / 630.00 грн.
2940.alpha-2-Macroglobulin in serum
750.00 / 750.00 грн.
3333.HLA B*27 (хвороба Бехтерева)
2000.00 / 2000.00 грн.
3595.CALR gene mutation
10065.00 / 10065.00 грн.
3597.JAK2 Mutation analysis
2100.00 / 2100.00 грн.
4670.Acetylcholin receptor abs in serum
2563.00 / 2563.00 грн.
5899.my PGX
35000.00 / 35000.00 грн.